Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality, Aktuality BSS 27. 8. 2017

17. ročník Bernard’s Summer School skončil

26. srpna 2017 před polednem se zavřely pro účastníky 17. ročníku Bernard’s Summer School dveře Základní školy v Botičské a tím definitivně letní škola skončila. Je asi předčasné hovořit, jestli byla úspěšná či nikoliv. Na to nám snad dají zpětnou vazbu účastníci a zejména pak jejich hudební a taneční aktivity v následujících měsících. Já bych se rád tu zmínil o našem záměru a o tom, jak se nám ho z našeho hlediska podařilo naplnit.
S ohledem na to, že tu není tak silný hudební potenciál mezi zájemci o irskou hudbu, snažíme se každou letní školu přijít s nějakou novinkou, která by byla vhodnou motivací a rozšířila by zájem o aktivní interpretaci irské hudby. S ohledem i na stav a průběh hudebních sessions jsme se rozhodli vypsat speciální lekci, která by se zabývala interpretací irské tradiční hudby při společném hraní a sesmekla by s sebou i zkušenosti z hraní, z učení, hledání vhodných melodií (tunes), jejich řazení, interpretační možnosti a vychytávky různých nástrojů, etiku na sessions atd. Podařilo se nám pro tyto lekce nadchnout Tomáše a Veroniku Perglerovi, kteří jsou jednak hráči na několik nástrojů a nezřídka se zúčastňují session nejen v Česku, ale i v zahraničí. Oba se na tyto lekce skutečně pečlivě připravili a tak věřím, že účastníci odcházejí z letní školy výrazně obohaceni nejen o jednotlivé tunes, ale o přístup k této hudbě a doufám, že získali motivaci k dalšímu vzdělávání. Toho bychom ostatně rádi dosáhli jako výsledku i u ostatních lekcí.


Další lekce je v mém zorném úhlu již řadu let, ale dosud se nedařilo sehnat toho správného lektora. S irským liltingem jsme se tu setkali již v roce 2002, kdy zde v rámci oslav sv. Patrika koncertoval Sean Norman Ceilí Band a speciálně Sean Norman zde předvedl irský lilting zapojený do hudebního projevu tohoto bandu. Po čase jsem se na irský lilting vzpomněl, když jsem viděl, jak Pat Murphy si pomáhá s tímto druhem zpěvu při nacvičování některých sekvencí tanci v rámci irského set dancingu. Čirou náhodou jsem obdržel kontakt na Roberta Harveye z Dublinu, který se pak na naše pozvání zde věnoval devíti zpěvákům a vložil do nich základy tohoto zpěvu. Robert učí na Trinity College v Dublinu a tak ve výuce se projevila v tom dobrém smyslu tato jeho učitelská profese.
V tanečních lekcích jsme se rozhodli pozvat zahraničního učitele i pro úroveň primary a tím zvýšit nároky na tuto skupinu (myšleno nejen finanční). Myslím, že jsme udělali nejen dobře, ale podařilo se pozvat i dobré učitele (Jason O’Neill a Bridget Madden), o čemž jsme se přesvědčili na Závěrečném večeru v rámci choreografií, které učitelé se svými týmy nacvičili.
Letošní letní škola mě přesvědčila o tom, že není třeba se za každou cenu ohlížet do zahraničí kvůli kvalitnímu lektorovi hudby či tance. Mezi lidmi, kteří se tu věnují irské tradiční kultuře, je již dosti těch, kteří jsou v mnohém srovnatelní, mají co naučit a navíc mají tu výhodu, že více znají zdejší prostředí a rozumí jeho potřebám. Nechybí ani jazyková vybavenost a tak český či slovenský učitel může učit i takovou skupinu, kde je zastoupeno více národností. Nelze při tom pominout i ekonomický efekt, protože v takovém případě můžeme nabídnout lekce za příznivější ceny.
Při přípravě BSS 2017 jsme se rozhodli připomenout tři zajímavá výročí, která souvisí s Českem a tradiční irskou kulturou. Místo již tradiční výstavy fotografií jednoho autora ve škole, kde se BSS konala, jsme vystavili archívní materiály, pokusili jsme se pozvat osoby, které s těmito výročími souvisely, připravili jsme tištěný program pro Závěrečný večer a na Závěrečném večeru jsme těmto výročím věnovali nemalou část programu. Fotografická výstava obsahovala dokumentační fotografie z první návštěvy irských hudebníků a tanečníků tehdejšího Československa v roce 1967, které jsme z části obdrželi od Johna Cullinanea a paní Svatavy Bohúšové z Ostravy, fotografie pana Čejky zachycující hudební a taneční vystoupení skupiny Rinceoirí na Staroměstském náměstí v březnu 1998 a pak několik fotografií zachycovalo Sean Kilkennyho, který zde v roce 2002 prvně učil sety. Pozvání na letní školu obdržela Kate Wood, která má lví podíl na tom, že se tu před koncem minulého tisíciletí irské tance rozjely, Sean Kilkenny, který zde v roce 2002 na letní škole učil sety a John Cullinane, který vedl irskou výpravu do Československa v roce 1967. Pozvání přijal a na BSS 2017 přijel jen John Cullinane, který v rámci irského večer naučil dva ceilí tance tak, jak se učili v Corku právě před 50 lety a na Závěrečném večeru celou návštěvu z roku 1967 představil publiku. Zároveň na plátno byly promítnuty některé fotografie z této návštěvy. John ještě se zájemci zatancoval Six-hand reel.


Je nám trochu líto, že tato výročí jsme si nemohli připomenout v širším kruhu tanečníků a tanečnic zejména z pražských skupin a škol, ale respektujeme, že upřednostňují specializaci před universálností a respekt k soutěžním pravidlům An Coimisiún a že je možná ani nějaká historie nezajímá. Ten poslední aspekt je sice pochopitelný u mladých tanečnic a tanečníků, ale nikoliv u jejich leadrů. Pokud ti nevnesou do taneční výuky i prvky povědomí o vlastní identitě, degradují tanec na úroveň sportovní disciplíny a skupinou vedou od zapomnění k zapomnění, ve kterém se ztratí i oni sami.

I když jsem zde psal pouze o dílčí části letní školy, můj obdiv a poděkování patří nejen těm zde zmiňovaným, ale i všem dalším lektorům, těm, kteří nám pomohli s realizací (a ještě třeba pomohou – například při tvorbě DVD ze Závěrečného večera či s překlady), členům rodinného týmu. Hodnocení a dalším pohledům na tuto letní školu se ještě budeme věnovat dále.

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

Kam za Irskem v ČR?

22.srpnaIrský večer (Tanec)
Praha, Novoměstská radnice od 19:30
Irský večer, který je součástí BSS 2018, bude plně věnován irské hudbě a tanci. K tanci hraje kapela Rookery (CZ) společně s lektory BSS 20189 - Ultan O'Brien (housle) a Robert Harvey (Irská flétna)
24.srpnaZávěrečný večer BSS 2018 (Hudba)
Praha, Divadlo Ponec od 19:30
Závěrečný večer Bernard's Summer School 2018
30.srpnaDeliou (Hudba)
Kutná Hora, Blues Café od 19:00
4.záříJauvajs + Jolly Buskers (Hudba)
Praha, Salmovská literární kavárna od 19:30
5.záříDeliou (Hudba)
Praha, Zahrada Aneřského kláštera od 20:00
Pražský křest CD Ar Wonojenn

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků