Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Základní informace

Bernard’s Summer School je asi největší středoevropská vzdělávací a společenská akce zaměřená na irskou tradiční kulturu, zejména na irskou tradiční hudbu a zpěv, tradiční formy tance, irštinu a irskou kinematografii. Trvá obvykle 7 dní a koná s v předposlední týden srpna v Praze, hlavním městě České republiky.

Bernard’s Summer School je především vzdělávací akce tj. vytváří prostor pro celý komplex irské tradiční taneční kultury – vyučuje se zde irský step dancing ve všech úrovních, irský set dancing a sean-nós dancing. Účastníci se věnují hře na nástroje používané v irské tradiční hudební kultuře – patří sem především flétny, housle, bodhrán, kytara, banjo, irské dudy, knoflíková harmonika, a nově sem přibude nástroj nejirštější – harfa. Již několik let se na letní škole vyučuje zábavnou formou irština a letos se bude vyučovat i irský zpěv tzv. sean-nós singing. Program letní školy je každoročně obohacen o promítání filmů původem z Irska či s Irskem jakkoli spojených.

Bernard’s Summer School má zároveň obrovský společenský rozměr. Ten je dán především tím, že na týden se na jednom místě sejde nezanedbatelný počet lidí spjatých společným kulturním zájmem. Ten je patrný nejen ze společné účasti na výuce, ale i z řady akcí, které letní školu doprovázejí. Sem patří především hudební setkání tzv. session – setkání hudebníků v pubu, kterým zdatně sekundují tanečníci. Součástí letní školy je i několik tanečních večerů – tzv. ceilí, kde se účastníci věnují různým formám irského tance, zejména jeho společenské podobě (ceilí a irish set dancing) a to obvykle za doprovodu živé hudby. V neposlední řadě účastníci se zúčastňují Závěrečného večera letní školy, kde mimo jiné svými vystoupeními přispívají do společného programu.

Bernard’s Summer School je akce mezinárodní. Nejenže učitelé pocházejí z různých částí světa, ale hlavně účastníci přicházejí z různých koutů Evropy, aby zažili přátelskou a velmi přívětivou atmosféru této akce. Pravdivost těchto slov potvrzuje několikrát opakovaná účast některých tanečníků či hudebníků na této akci. Do Prahy jako účastníci letní školy už přijeli i Irové, ale většinou jsou účastníci letní školy z okolních zemí a blízkých států Evropy. Osobně tvrdím, že akce je světová, pokud se ji zúčastní i někdo z Japonska. A to už se nám také dvakrát přihodilo.

Bernard’s Summer School je nevšední akce v krásném městě. Bohatý kulturní život na kulisách pražské architektury prolnuté všemi historizujícími stavebními slohy s malebnou dominantou Hradčan jen podtrhuje komplex zážitků, které si účastníci letní školy odváží s sebou do svých domovů.

Bernard’s Summer School nemá pro své účastníky výrazných omezení. Své vyžití zde najde každý, kdo se nechal okouzlit irskou hudbou či tancem. Program se výborně hodí pro taneční a hudební kolektivy, které se věnují irskému tanci či hudbě – najdou zde hodně inspirace a přátel stejného zájmu. Nerozpakuji se nabídnout letní školu jako formu rodinné dovolené – program vychází v řadě výukových programů vstříc i úplným začátečníkům.

Bernard’s Summer School je ekonomicky výhodná. Ač je tato akce organizována téměř bez finančních podpor, grantů a sponzorských darů, nikdy cena jedné sady lekcí nepřesáhla částku 150 Euro. Toto je umožněno díky stále vzrůstajícímu počtu zájemců, efektivní organizaci akce a velmi dobré pověsti, které se této akci dostává.

Zásadními principy Bernard’s Summer School je kvalitní vzdělávací program realizovaný prostřednictvím odborně zdatných a empatických lektorů. Výsledným požadavkem je spokojený účastník.

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.červnaShannon (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
18.červnaDálach (Hudba)
Brno, Stará Pekárna od 20:00
24.červnaSvatý Patrik v červnu (všechno)
Praha, Kampus Hybernská od 19:00
Ve středu 24. 6. 2020 proběhne od 19:00 v Kampusu Hybernská čtení irské literatury 18.-21. století v českých překladech. Vystoupí členové a absolventi Kabinetu irských studií (Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK), kteří přečtou ukázky ze svých překladů z angličtiny či irštiny. Večer bude provázet kapela Conamara Chaos. Číst budou Ondřej Pilný, Daniela Theinová, Radvan Markus a Martin Světlík.Všichni srdečně zváni!
11.červenceKeltský kruh – festival (Hudba)
Budyně nad Ohří, Hrad od 13:00
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků