Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Základní názvosloví v irském Set-Dancingu

Advance and retire [edvanc end rytajr] dopředu a zpátky Taneční páry se k sobě přiblíží a na stejný počet dob se zase vrátí na svoji původní pozici. Počet dob 1&2&123. Otevřené waltzové držení. Použití v Reelu/Hornpipe.
Balance [belenc] Totéž co Advance and retire (Dopředu a zpátky), pouze na 3 doby. Otevřené waltzové držení. Použití v Jig/ Polka/Slide.
Basket [báskyt]
košík
Více párů se drží rukama za zády a swingují – točí se dokola.
Cast off [kást of] opustit partnera Muži tančí proti směru hodinových ručiček a ženy po směru. Obtančí set a potkají se s partnerem na stejném místě, ze kterého se rozešli.
Chain [čejn] řetěz Tanec po obvodu setu, střídavě podávat ostatním tanečníkům pravou a levou ruku. Takto se postupně potkáme se všemi tanečníky v setu. S vlastním partnerem se v řetězu potkáme dvakrát. Podruhé, když se potkáme na výchozím místě, řetěz končí.
Christmas [krysmas] Vánoce Stejná figura jako Basket (Košík). Název vychází z papírové vánoční ozdoby – postavičky vystříhané najednou z přeloženého papíru se po roztažení jakoby drží za ruce.
Dance at home [denc at houm] tanec doma Pár tančí na místě – 1, 2 nebo více otoček po směru hodinových ručiček. Většinou ve waltzovém držení.
House around [haus eraund] okolo domu V tanečním stylu daného setu (Polka/Jig/Reel) taneční pár obtancuje celý kruh-set. Točí se kolem sebe vzájemně a zároveň po obvodu setu. Klasika používaná i v českých tancích.
Lead around [lýd eraund] vedení dokola Páry stojí bokem k sobě a postupují po kruhu proti směru hodinových ručiček, oba v páru čelem vpřed. Tančí většinou všechny 4 páry společně. Držení se liší podle typu setu.
Slide and home [slajd end houm] sklouznutí a tanec doma Pár v otevřeném waltzovém držení postupuje do středu setu na 1&2&123. První krok je dlouhý, druhý přísun a další tři na místě. Totéž zpátky na výchozí pozici a na závěr tanec doma. Použití v: Jig/Slide.
Square the set [skvér d set] zarámuj set Složení několika pohybů. Pár ve waltzovém držení. Dáma vně setu. Začíná se pohybem Slide (Sklouznutí), kterým se pár dostane na pozici páru po jeho pravé ruce. Netancuje se po obvodu setu, ale jakoby po přímce, která spojuje tato dvě místa. Po Slide následuje ? otočky po směru hodinových ručiček. Pokračuje se opět Slide na další pozici. Dáma je uvnitř setu. Slide se zakončí otočkou. Tato kombinace pohybů se zopakuje ještě jednou, než se pár vrátí na původní místo.
Swing
 
[sving] Partneři se ve waltzovém nebo ceilí držení točí okolo sebe na místě. Otočí se 4x na 8 dob. Obě pravé nohy jsou uprostřed vedle sebe – noha dámy vně. Pravá noha se nehýbe z místa, pouze odlehčuje. Levou nohou se oba odrážejí, aby docílili krouživého pohybu.
Quarterhouse [kvótrhaus] čtvrcení domu Páry tančí dva takty na místě (okolo sebe) a na další dva takty udělají otočku tak, aby dotančili na pozici páru po jejich pravé ruce. Tento pohyb opakují 4x než se vrátí na svoji původní pozici. Používá se v: Reel/Hornpipe.
Wheel [výl] kolo Vyskytuje se v různé podobě v různých setech. Společným prvkem je fakt, že se tanečníci společně drží za ruce ve středu setu. A tančí přitom po obvodu setu.
Basic polka, “down jig” and slide step Základní polkový, jigový a slidový krok Tancují se na tři doby. Na první dobu se přenáší váha na přední nohu. Na druhou a třetí dobu už se váha nepřenáší tak výrazně. U jigu a slidu se tancuje na přední části nohy. U polky by se mělo tancovat víc na celé ploše nohy – zvláště pánové.
Basic reel and hornpipe step Základní reelový a horpipový krok Na rozdíl od polkového kroku se váha přenáší, jako při chůzi, je tedy spíš na zadní než na přední noze. Ovšem se dvěma rozdíly. Za prvé, noha se nedrží rovně, jako při chůzi, ale je mírně ohnutá v koleni. Druhá změna je, že už na 4 dobu předchozího taktu se jakoby potvrdí, že je váha na správné – zadní noze. Mělo by se jakoby povyskočit a dopadnout na stejnou nohu. Příliš se to nepoužívá a zbyl po tom spíše náznak výskoku. Někteří tanečníci prostě pouze zvednou špičku.
14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

14.srpnaCheeky Sheep (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
15.srpnaIrský večer (Hudba)
Michalovice, Michalovická Putna od 19:00
Vystupuje Isara, Happy To Meet, tančí Sona Sol
20.srpnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Pivovar Raven od 16:00
Raven Fest
25.srpnaIrish Music Session (Hudba)
Praha, Whisky & Kilt od 20:00
Svolává Zdenek Poledna
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků