Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Česká historie irských setových tanců

Irish set-dancing je společenská forma irského tance, která má svůj původ na počátku 19. století, ale plného rozvoje doznal v Irsku až v druhé polovině 20. století. Jde o formu tance, se kterým se setkáte v irských pubech několikrát do týdne a ke kterému nepotřebujete zvláštních pohybových dovedností (stejně jako v Česku, když si chcete na plese pro svoji zábavu zatancovat polku nebo valčík). V České republice se lze s touto aktivitou setkat spíše okrajově, což je ale spíše důsledek nedostatečně proniknutých informací o této aktivitě.

Česká historie irských setových tanců je obdobně dlouhá jako historie irských tanců obecně. Myslím, že prvně jsme tu o setech slyšeli někdy v roce 1997, kdy jsme návštěvou v Irsku zjistili, že nějaká taková forma irských tanců existuje a že se jí tam věnuje dost osob. Uvědomili jsme si, že to sice není tak působivé, jako například irský step, ale jisté kouzlo jsme v tom našli. Po jedné z návštěv Irska přinesla tehdy Irena Samcová do Rinceoirí popis tance Clare Lancers. A tak podle popisu bez znalosti názvosloví a taneční techniky jsme začali tento tanec „vytvářet“. I když na tento tanec občas přišla „řada“, přesto jsme věděli, že tomu něco chybí. Nakonec se tanec dostal tzv. k „ledu“ a na nějakou dobu irský set-dancing měl v Česku odzvoněno. V roce 2001 jsme jako rodina navštívili Willie Clancy Summer School v Miltown Malbay v Irsku. Zde jsme se poprvé trochu více seznámili s touto velmi zajímavou součástí irské taneční kultury a to nejen formou tanečních lekcí pod vedením Paddyho Neylona, Mary Clancy a Geraldine Connolly, ale zejména prostřednictvím odpoledních a večerních céilí v hotelu Armada. Úvod do setových tanců jsme tedy zařadili do programu 2. a 3. letní školy irských tanců. Na moji žádost je sem vnáší Seán Kilkenny. Jsou však spíše takovým doplňkem a zpestřením. V roce 2003 jsem se rozhodnul pokusit se o zavedení irského set dancingu. Přes internet jsem kontaktoval Josepha O´Haru z Anglie. Ten zareagoval překvapivě vstřícně a tak o víkendu 20. a 21. září 2003 pořádáme první set-dancingový seminář pod vedením Joa a jeho manželky Janet. Zúčastnilo se jej celkem 32 osob. První den byl věnován Caledonian setu a Plain setu, druhý den byl na pořadu Cashel set a Newport set.

Na počátku dalšího měsíce se v Praze uskutečňuje taneční večer ve společnosti Irů a irské kapely Brian Ború Ceilí Band. Večer, ve známé restauraci Na Slamníku, zorganizovala Helena Janoušová, která tímto pozvala své přátele z Irska do Prahy a zároveň pozvala zájemce o irský set-dancing, aby se přišli něco přiučit. Tanečně večer vedla paní Bernardová, která však nebyla z Prahy, ale z Dublinu. Na programu byl Corofin Plain Set, Cashel set a Clare Lancers. Ani tento večer nenastartoval nějaký významnější zájem české společnosti o irský tanec. V září 2004 se zájemci o irský set-dancing opět mohli v Praze setkat s manželi O´Harovými. Zájemců nebyly ani dva sety. Joe a Janet nás učili různé pěkné figury z různých tanců. Paraleně se o něco podobného snaží Irena Samcová v rámci Coiscéim. Jednak angažuje Helenu Janoušovou a posléze se tu objevuje Brendan Taggart z Dublinu, s jehož pomocí se tu uskutečňuje několik seminářů. Zde se podařilo vytvořit skupinu dospělých tanečníků a tanečnic bez zvláštních tanečních ambicí, kteří se pod vedením Heleny věnují této aktivitě. Po nějaké době se tato skupina osamostatňuje. Její členové se objevují pak na 6. a 7. letní škole irských tanců, kde Joe a Janet opět učí irské setové akce.

V současné době původní skupina kolem Heleny Janoušové se nazývá The Prague Irish Set Dancers. Tanečníci se systematicky věnují irskému set-dancingu. Schází se 1x týdně v malé tělocvičně v budově školy Jedličkova ústavu (čtvrtek). Vedle této skupiny ještě existuje ve Stříbře skupina The Silver Irish Set Dancers. Některé z tanečnic této skupiny se společně s The Prague Irish Set Dancers zúčastnily v roce 2009  Willie Clancy Summer School a Set Dance Week v Miltown Malbay. The Prague Irish Set Dancers se zúčastnili Bernard´s Summer School 2009, kde absolvovali výuku pod vedením Gerarda Butlera. Stále však spolupracují s Joe a Janet O´Hara, kteří v Praze vedou čas od času set dancingové semináře.

Po necelých deseti letech se dostávám k tomu, abych historii irského set dancingu v Česku doplnil o to, co se v této oblasti v poslední době událo.

V roce 2009 na jaře byla ve Stříbře založena další taneční skupina zaměřená na irský set dancing s názverm The Silver Irish Set Dancers. Člověkem, který tuto skupinu dal dohromady a která čítala asi dva sety zájemců o tento tanec, byla Stanislava Šmahelová, která zároveň vedla hudební skupinu Corchen.
V červenci téhož roku celkem 16 členů The Prague Irish Set Dancers se zúčastňuje Armada Set Dancing Weeku na Spanish Pointu nedaleko Miltown Malbay v Irsku. Bylo velkým úspěchem namotivovat takové množství tanečníků k účasti na akci, která tanečníkům ukázala irský set dancing v jeho nejzajímavější podobě a myslím si, že na nějakou dobu toto ovlivnilo jejich zájem o tento druh tance.
Dalším motivujícím článkem, který přispěl k zájmu o irský set dancing v této době, byla Bernard’s Summer School 2009, kde prvně učil irský set dancing Gerard Butler.
A poslední velkou událostí tohoto roku byl seminář irského set dancingu s Joem a Janet O’Hara na přelomu října a listopadu (31.10.-01.11.) v Praze.

Významnou událostí roku 2010, která má svá pokračování v letech dalších, bylo navázání kontaktu s pořadatelkou Set Dancing Weekendu v německém Erlangenu Andreou Forstner a její rodinou. V návaznosti na to se zúčastňuje 6 tanečníků z The Prague Irish Set Dancers jejího weekendu v Erlangenu, který se konal 12. – 14. února. Erlangen se pro setové tanečníky z Česka od této návštěvy stává místem, kde se lze setkat s irským set dancingem na velmi dobré úrovni, která je navíc podpořena výborným Abbey Ceilí Bandem a osobou učitele Patem Murphym.
Na konci února na víkend zavítal do Prahy na pozvání Rinceoirí Gerard Butler a v průběhu návštěvy udělal i jeden workshop pro setové tanečníky.
Další seminář pořádají The Prague Irish Set Dancers v květnu (8.-9.5.) s Joem O’Hara, který nám zároveň představil své nástupce – Kevina Monaghana a Carol Gannon. Joe se už necítil ve svém věku na to, aby dále dojížděl do Česka a doporučil nám k další spolupráci právě Kevina a Carol.
16. prosince navštěvuje trénink The Prague Irish Set Dancers Sharleen McCaffrey a Brendan Doyle z Irska, kteří jsou v Praze na výletě. I po jejich odjezdu s nimi zůstáváme v kontaktu. Po zjištění, že Brendan je i hráč na box ve skupině The Lough Ree Ceilí Band, začínáme uvažovat o uspořádání set dancingového víkendu.

V roce 2011 vyjíždíme opět do Erlangenu na Set Dance Weekend pořádaný Andreou Forstner. Tentokrát z Prahy přijíždí celkem 14 tanečnic a tanečníků. V Erlangenu se opět setkáváme s Kevinem a Carol. Ti se stejně jako my i v následujících letech stávají pravidelnými účastníky této akce.
V dubnu – 8. – 10. 4. – pořádají The Prague Irish Set Dancers první set dancingový weekend v Praze za pomoci Kevina a Carol a s hudebním doprovodem pozdějšího Rise The Dust ceilí bandu, který vedle Brendana Doyla tvoří Liz Ryan a Johnnie Duffy. Víkendu se zúčastnilo zhruba 50 tanečnic a tanečníků, kteří přijeli také z Německa a Velké Britanie. Akce nedopadla úplně skvěle, neboť z nájemce prostor a restauratéra pana Františka Němce se vyklubal docela obyčejný podvodník.
O měsíc později někteří z tanečníků The Prague Irish Set Dancers navštěvují set dancingový víkend ve vesničce Violau u Augspurku, který vedl Gerard Butler a hudební doprovod byl zajištěn prostřednictví Johnny Reidy Ceilí Bandu. I tato akce byla v průběhu dalších let našimi tanečníky hojně navštěvovaná, protože se konala ve velmi pěkném prostředí. Uprchlická krize v dalších letech však přispěla k zániku této akce, neboť ubytovací kapacita ve Violau byla využita k ubytování uprchlíků.
Rok 2011 je ještě významný tím, že 2. července měli Kevin a Carol svatbu; že jsme navštívili jejich set dancingový víkend v Basingstoke v září (23.-25.9.) a ještě v listopadu (18.-20.11.) jsme navštívili v Longfordu Sean Óg Festival pořádaný Gerardem Butlerem.
Jestli si to dobře pamatuji, tak v září v Basingstoke představil Kevin svůj systém promítané nápovědy. Spočíval v tom, že figury tanců popsané pomocí zkratek Kevin promítal v průběhu tance na zeď a ušetřil si tak napovídání s pomocí mikrofonu. Základem však je, že tanečníci mají o tanci alespoň nějaký pojem a nápověda na zdi slouží jen k připomenutí. Postupem doby tuto nápovědu rozšířil o popisy všech tanců, které se na jím pořádaných a vedených akcích tancovaly. Prostě řešení, které by zasloužilo ocenění v podobě nějaké taneční Nobelovy ceny.


Na BSS 2011 sety vyučoval Gerard Butler. Ještě před koncem roku jsme ještě jako rodina Bernard uspořádali v Praze další set dancingový víkend s názvem Step to the East 2.-4. prosince. Programově nám ho pomohl realizovat Pat Murphy a hudební doprovod byl zajištěn skrze Toma a Stephena Doherty. Místem konání byl tentokrát krásný sál v Praze 6 Na Marjánce. V rámci tohoto víkendu jsme pozvali taneční skupinu Jitky Bonušové, která předvedla účastníkům nejznámější českou čtverylku Českou besedu.

V roce 2012 The Prague Irish Set Dancers pořádají 23.-25. března 2. The Prague Irish Set Dance Weekend s Kevinem a Carol Monaghanovými a Rise The Dust. Počet účastníků se mírně zvyšuje a pomáhá tomu zejména i to, že v Praze fungující skupina Sona Sól se začíná věnovat setovým tancům. Oproti tomu naopak skupina ze Stříbra prožívá personální krizi, která zanedlouho dovede skupinu k zániku.

Na BSS 2012 vyučuje sety Pat Murphy.

Rok 2013 je rokem sbírání zkušeností po dostupných tanečních víkendech. Navštěvujeme už podruhé taneční víkend v Ennistymonu, který nás inspiroval již v minulosti svým názvem Step to the West. Ten se konal na konci ledna. V únoru následuje Erlangen, v červnu Violau, v červenci letní Basingstoke. Sety na letní škole opět vyučuje Gerard Butler. The Prague Irish Set Dancers v tomto roce víkend v Praze nepořádají. Důvodem je, že nejsou lidé, kteří by se organizace víkendu ujmuli.

K pořádání The Prague Irish Set Dance Weekendu se pražští setaři vrací až v roce 2014 (4.-5.4.). Weekend vede Kevin s Carol a jako hudební doprovod je pozván z Irska Deenagh Ceilí Band. Místem konání je sál DDM na Praze 2. V průběhu roku navštěvujeme víkendy v Erlangenu, Violau a nově v Heidelbergu a Lille.

Tradici Novoročního Ceilí zahájila Bára Tusarová, tehdy členka skupiny Sona Sól,  4. ledna 2015. Konalo se v tělocvičně ZŠ Botičské a o hudební doprovod se postarala česká skupina Rookery Ceilí Band. Účastníci byli téměř výlučně z Česka.
V pořadí 4. The Prague Irish Set Dance Weekend pořádají opět The Prague Irish Set Dancers ve dnech 24.-26. dubna. K vedení víkendu je opět pozván Kevin a Carol a o hudební doprovod se postarala skupina Salamanca Ceilí Band. Po tomto víkendu vznikla dohoda mezi The Prague Irish Set Dancers a Sona Sól, že příští víkend v roce 2016 připraví tato skupina a pak se v pořádání budou skupiny střídat.
Před prázdninami pražští tanečníci jedou ještě naposledy do Violau. Naše rodina na podzim navštěvuje setařský víkend v Lille.
V tomto roce se několik tanečníků z The Prague Irish Set Dancers opět vydává do Miltown Malbay. To možná má i vliv na to, že z důvodu nezájmu jsou z programu BSS 2015 škrtnuty lekce set dancingu.

Rok 2016 opět začíná Novoročním Ceilí v režii Sona Sól a stejně tak to je se set dancingovým  víkendem ve dnech 22.-24. duben (Kevin a Carol a Salamanca Ceilí Band). Mění se i název akce na Set Dance Weekend in Prague. Koná se v divadelním sále pražských Emauz. Pořadatelům se daří mobilizovat hodně zahraničních tanečníků.
Na BSS 2016 vyučuje sety Mick Mulkerrin a Deirdre Tobin z Irska.
V průběhu roku spíše privátně navštěvuji vedle Erlangenu setařský víkend v Treuen, který pořádá Chris Eichbaum, dále setařský víkend v Lille, ve Frankfurtu a na přelomu roku v Herzbergu ve Švýcarsku.

V roce 2017 Novoroční ceilí dostává nádech pravidelné akce, kde se tu a tam objeví i někdo z ciziny (třeba Andrea Forstner). Pořadatelem jsou Sona Sól a opět hrají Rookery.
Na březen vypsali Kevin a Carol novou akci – St. Patrick’s Set Dance Weekend (17.-19.3.) , kterou umístili do vesničky Rotherwick nedaleko Basingstoke. Rádi jsme se zúčastnili této akce s velmi příjemnou atmosférou. A o necelý měsíc (21.-23.4.)  se Kevin s Carol objevují v Praze k vedení Set Dance Weekendu opět pod taktovkou Sona Sól. O hudební doprovod se postarali muzikanti z Rise The Dust.
Na BSS 2017 vyučuje sety opět Gerard Butler a v druhé části Marie Garrity.
Spíše privátně opět navštěvujeme víkend v Lille a nově jsme se podívali do Bologne na počátku prosince.

Novoročním ceilí (6.1.) začíná rok 2018 – Sona Sól a Rookery zůstávají. V březnu se opět vydáváme do Rotherwicku oslavit svátek sv. Patrika a ve dnech 27.-29.4. se koná opět Set Dance Weekend pod vedením Kevina a Carol a za doprovodu Rise The Dust. V tomto roce jsem měl pocit, že většina účastníků není původem z ČR.
Kvarteto tanečníků ze skupiny Sona Sól se zúčastňují jako soutěžící v kategorii half set Fleadh 2018 v irské Droghedě
Horkou novinkou je set dance weekend ve Vídni, který se konal ve dnech 3. a 4. listopadu. K jeho vedení si pořadatelé vybrali Kevina a Carol. Jediné ceilí bylo hudebně zabezpečeno místními muzikanty.

Možná, že zde není zachyceno úplně vše důležité. Faktem je, že aktuálně v Česku jsou dvě taneční skupiny, které se věnují irskému set dancingu a obě jsou v Praze. A nějaké zárodky jsou i v Brně, ačkoliv o nich není moc slyšet. Skupina Sona Sól pod vedením nyní už manželů Macoszkových (Tereza + Ondra) převzala iniciativu v pořádání všech veřejných akcí spojených s irským set dancingem tj. Novoroční ceilí a Set Dance Weekend. The Prague Irish Set Dancers, kde to žije hlavně díky Lucce Šulcové, pořádají akorát veřejné tréninky, kdy se každý může přijít zatancovat. Na pořádání jiných akcí však tato skupina nemá kapacitu. Zároveň probíhá snaha v rámci skupiny Rookery (manželé Perglerovi) postavit takový ceilí band, který by byl schopen adekvátně hrát na set dabingových akcích.

 

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.srpnaEvropa v Bělé – Bělá v Evropě – Skotsko (Hudba)
Bělá pod Bezdězem, park na Masarykově náměstí od 17:00
Vystupuje Isara, MalemIrish, tančí Sona Sol
12.srpnaIrské setové tance – veřejný trénink (Tanec)
Praha, Skautský institut od 19:00
Pořádají The Prague Irish Set Dancers
14.srpnaCheeky Sheep (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
15.srpnaIrský večer (Hudba)
Michalovice, Michalovická Putna od 19:00
Vystupuje Isara, Happy To Meet, tančí Sona Sol
20.srpnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Pivovar Raven od 16:00
Raven Fest

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků