Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Historie a současnost

Jde o samostatnou oblast irské taneční kultury, která na rozdíl od step dancingu, jak ho známe v podání tanečních show, má výrazný společenský charakter. Set Dancing se obvykle nepředvádí na jevištích, ale je součástí života irských pubů a je výrazným fenoménem irského společenského života. Generačně si neklade žádné meze, a tak lze mezi účastníky setového tancování zastihnout snad všechny pohybu schopné věkové skupiny. Pro set dancing není třeba být mladý, talentovaný na tanec či mít nějaké speciální fyzické předpoklady. V setových tancích se v jednom setu setkávají experti, začátečníci, děti, dospělí a všichni si přitom užijí radost z tance a hudby.

Jsme si vědomi, že výrazným prvkem pro set dancing je atmosféra, ke které patří elementární znalost základních tanečních prvků a figur a živá kapela. Toto se nedá nikterak nasimulovat. Proto se nám již delší dobu nedaří set dancing prosadit do repertoáru zdejších tanečních skupin a rozšířit mezi ostatní zájemce. Ale jednou zažitá taneční setová seance v autentickém irském prostředí dává mohutný náboj, inspiraci a nezprostředkovatelný zážitek. A proto doporučuji, abyste se při návštěvách Irska pokusili programově vyhledat podobné příležitosti. Stanete se obrovskými boháči ale nikoliv v tom materiálním smyslu slova.

Sety historicky pocházejí z tzv. quadrilles, dvorských tanců hojně pěstovaných zejména na francouzském královském dvoře v 18. a 19. století. Velký pohyb lidstva v době napoleonských válek poskytuje prostor pro „vývoz“ této taneční kultury po celé Evropě. A tak čtverylkový způsob tancování dostává nejen do Čech (Česká beseda), ale přes Anglii i do Irska. Zde v kontextu s unikátní hudební kulturou vzniká svébytná irská tradiční taneční kultura – set dancing.

Základní formací pro set dancing je čtverec (square), který na jeho stranách tvoří 4 smíšené páry, které spolu tancují. Jeden setový tanec může trvat od deseti do třiceti minut. Je rozdělený do několika samostatných částí, které se nazývají figury. Setové tance mívají od 3 do 9 figur. Jsou různé, mají různý rytmus, délku i vlastní provedení. Jedno však mají společné – tancují se, dokud hraje hudba. Po skončení figury taneční páry zůstávají na místě a vyčkávají počátku figur dalších. Na konci poslední figury si tanečníci navzájem poděkují a rozcházejí se.

Původně lidé znali a tancovali pouze jeden set, který se mohl malinko odlišovat od toho, jak byl tancován u sousedů či někde v blízkém okolí. Nikdo tedy nepotřeboval callera – člověka, který napovídá. Postupem doby počet těchto tanců vzrostl a v současné době je jich zaznamenáno okolo jednoho sta. Některé se tancují třeba pouze v jedné vesnici, bez jiných se neobejde žádná tancovačka. Těch je zhruba dvacet a pro tančící je to docela náročné na paměť. Mezi ty nejpopulárnější patří Clare Plain Set, The Clare Lancers, Corofin Plain Set, The Caledonian Set, The Connemara Set, The Cashel Set a další.

Se setovými tanci se lze setkat zejména na párty, o svatbách, na pohřbech, na veřejných prostranstvích a při dalších společenských příležitostech včetně těch, které jsou církevního charakteru. Setové tance v Irsku zaznamenaly významný rozkvět v šedesátých letech minulého století a posledních dvacet let nabývají nebývalé popularity. Podíl na tom měl zejména Connie Ryan z Tipperary, který se věnoval výuce a šíření setů napříč Irskem a v Americe. Connie zemřel v roce 1997 ve věku 57 let, ale mnozí ze současných učitelů setových tanců začali právě s ním a jsou jím silně ovlivněni. Významnou měrou na šíření setových tanců se podílí The Willie Clancy Summer School, která se koná v červenci v městečku Miltown Malbay v kraji Clare. Své taneční umění zde předávají nejvýznamnější a nejlepší učitelé tohoto druhu tance z celého Irska. Naopak mezi žáky lze zde nalézt nezřídka tanečníky z Ameriky a dokonce z dalekého Japonska. Součástí této akce je i výuka na hudební nástroje a tak po skončení lekcí dochází k zajímavému snoubení irské tradiční hudební a taneční kultury v místních pubech a sálech.

Pramenem poznatků o setech jsou pro nás především knihy. Pat Murphy, také shodou okolností rodák z Tipperary, sesbíral více než 120 setů a jeho dvě knihy jsou takovým standardním průvodcem touto taneční oblastí – Toss the Feathers a The Flowing Tide. Pro nás významným zdrojem poznatků je Joe O´Hara z Anglie, který již několikrát vedl v Praze, se svoji manželkou Janet, semináře setových tanců a učil tance na letních školách. Jeho webové stránky (máme je v odkazech), s popisem zhruba 90 setových tanců opatřených řadou metodických poznámek, jsou cenným materiálem a inspirací.

Stále významnějším zdrojem poznatků se stávají video nebo DVD nahrávky jednotlivých tanců. V minulosti vyšla na VHS série s názvem Come to dance obsahující zhruba 30 setových tanců. V současné době začíná vycházet ve vydavatelství Ainm Music Ltd. serie DVD (vyšla první 3 DVD) Irish Set Dancing Made Easy. Stejné vydavatelství vydává i CD s hudbou určenou pro tento druh tancování a je spojeno se jménem harmonikáře Matta Cunninghama a některými členy jeho rodiny. Zatím těchto CD vyšlo asi 16.

O popularizaci setových tanců se ve světovém měřítku zasloužil (a stále to trvá) Bill Lynch z Kilfenory, který necelých deset let vydává papírové i internetové Set Dancing News a informuje o všech významných událostech z oblasti setových tanců ve světě. Upozorňuje na hudební a jiné novinky, slouží jako kontaktní místo, spojuje zájemce z různých částí zeměkoule. I my jsme s ním ve spojení a na jeho stránkách bylo již několikrát o našich akcích informováno s příslušnými odkazy.

Doporučujeme nevyhýbat se možnosti zažít si setový tanec na vlastní kůži. Zejména, pokud takovou zkušenost můžete udělat přímo v Irsku. Pokud Vás někdo vyzve k tanci, upozorněte ho na úroveň Vašich znalostí v této oblasti a poproste i ostatní tanečníky v setu o pomoc. Není v tom nic ponižujícího a spolutanečníci Vaší žádosti rádi vyhoví. Je pak lepší si stoupnout na pozici „side“ (čelem a zády ke kapele jsou pozice „top“, zbývající dvě jsou „side“). Dále nebuďte v této oblasti tance s ohledem na partnery příliš vybíraví: nejlepšími tanečníky či tanečnicemi bývají právě ti, do kterých by to člověk ani neřekl.

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

19.červencePoitín na Švihov Food Fest (Hudba)
Švihov od 10:00
21.červencePoitín (Hudba)
Plzeň, Pivotečka od 19:00
22.červenceIrské setové tance (Tanec)
Praha, Skautský institut od 19:00
Pořádají The Prague Irish Set Dancers
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020
1.říjnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Zach's Pub od 20:00

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků