Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Z časopisu CÉIM

V roce 1970 začal v rámci An Coimisiún Le Rincí Gaelacha vycházet časopis CÉIM, který měl být zdrojem informací pro učitele, rozhodčí soutěží a přátele irského tance. Jeho prvním editorem byla Maire Ní Chorbuidhe (Maire Corbett). Časopis infomoval o termínech soutěží, změnách pravidel, poskytoval prostor pro informace o účasti tanečních škol na zahraničních festivalech, zaobíral se některými teoreticko – historickými souvislostmi týkajícími se irského tance, poskytoval výsledky ze světových šampionátů v irském tanci. Nezřídka se zde objevovaly různé kvízy typu křížovka a i kreslený humor. Prvních šedesát čísel vyšlo ve formátu B5 a bylo tištěno na nepříliš kvalitním papíře. Od čísla 61 (toto číslo vyšlo přibližně na konci roku 1987) dostáva časopis formát A4, je tištěn na křídovém papíře a jeho součástí jsou i fotografie. Časopis nevycházel nikterak pravidelně a u některých čísel jen podle obsahu lze zjistit, kdy to které konkrétní číslo spatřilo světlo světa. Poslední časopis s číslem 72 vyšel v lednu 1994. V té době editorem časopisu byl Tomás O’Faircheallaigh. Céim tímto číslem skončil bez uvedení nějakého důvodu. Ale protože v té době začal i v Irsku rozkvět elektronické pošty, je patrně tím důvodem úspora prostředků organizace a přejití na jinou formu předávání informací.

Kompletní sadu tohoto časopisu jsme obdrželi jako dar v roce 2013 od Johna Cullinanea, který vedl v roce 1967 skupinu irských tanečníků a hudebníků při jejich návštěvě tehdejšího Československa a kterého jsme v roce 2013 pozvali na Bernard’s Summer School. V rámci této návštěvy jsme s ním objeli i některá místa, která irští tanečníci a muzikanti v roce 1967 navštívili. Tento dar má o to větší hodnotu, že se mimo Irsko takto kompletní sada tohoto časopisu téměř nevyskytuje. Ne vše, co časopis ve svých 72 číslech obsahuje má nějakou významnou historickou hodnotu. V řadě z nich najdete informace ryze organizačního charakteru (o placení příspěvků, vyzvednutí si na nějaké adrese tohot či onoho materiálu, termín nejbližších zkoušek atd.). Přesto jsme se rozhodli alespoň to nejzajímavější zpřístupnit návštěvníkům našich stránek formou samostatných článků bez překladu do českého jazyka.

Tato sekce našich stránek se tedy bude postupně plnit obsahem, který po letech neztratil na své informační hodnotě či zajímavosti. A ještě k názvu CÉIM: jde o slovo z irštiny a znamená krok a to jak ten, který provádíme dolními končetinami, tak i v tom přeneseném smyslu slova – pohyb vpřed.

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.červnaShannon (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
18.červnaDálach (Hudba)
Brno, Stará Pekárna od 20:00
24.červnaSvatý Patrik v červnu (všechno)
Praha, Kampus Hybernská od 19:00
Ve středu 24. 6. 2020 proběhne od 19:00 v Kampusu Hybernská čtení irské literatury 18.-21. století v českých překladech. Vystoupí členové a absolventi Kabinetu irských studií (Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK), kteří přečtou ukázky ze svých překladů z angličtiny či irštiny. Večer bude provázet kapela Conamara Chaos. Číst budou Ondřej Pilný, Daniela Theinová, Radvan Markus a Martin Světlík.Všichni srdečně zváni!
11.červenceKeltský kruh – festival (Hudba)
Budyně nad Ohří, Hrad od 13:00
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků