Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Uplynulé ročníky aneb historie Letní školy

Přehled lektorů všech Letních škol irských tanců / Bernard’s Summer School ke stažení zde.

Myšlenka letní školy vznikla na jaře 2001. V Rinceoirí se podařilo stabilizovat kolektiv do té míry, že se skládal z opravdových zájemců o irské tance a ti chtěli postupovat ve zdokonalování rychleji. Navíc i s ohledem na pořádané kurzy pro veřejnost se začal vytvářet kolektiv, který i sociálně měl k sobě dost blízko a tak se objevila myšlenka letní školy.

První letní škola byla zčásti soustředěním Rinceoirí, které vedla Tereza Bernardová a paralelně běžel kurz ceilí tanců pro veřejnost, které vedl Vašek Bernard. Celou akci jsme uspořádali v krásné krajině v podhůří Lužických hor u Sloupu v Čechách v rekreačním středisku Jiskřička ve dnech 25.-30. srpna 2001. Letní školy se zúčastnilo celé Rinceoirí a pak dalších 35 zájemců z řad veřejnosti, z nichž někteří si tímto našlápli na členství v Rinceoirí.

V dalším roce nazrála situace do té míry, že jsme se rozhodli pozvat zahraniční lektory, aby se celkově podařilo zdvihnout úroveň irského tance. Školu jsme ponechali v Praze a nabídli jsme ji širokému spektru zájemců. Naše pozvání vyučovat na 2. letní škole irských tanců přijal Sean Kilkenny a Mary Sweeney. Dalšími lektory byla Tereza Bachová a Tereza Bernardová. Zúčastnilo se celkem 52 osob, z nichž 30 bylo z ČR, 18 z Polska, 2 Slovenska a po jedné ze Španělska a Kanady.

3. letní škola se konala v Praze ve dnech 17.-22.8.2003. V tomto roce jsme začali spolupracovat s bývalou tanečnicí z Riverdance Anne-Marie Cunningham TCRG, která k nám začala jezdit na semináře. Byla také pozvána k účasti na 3. letní škole, kde vedle ní byla už z minulé školy známá dvojice Mary Sweeney TCRG a Seán Kilkenny TCRG. Vedle nich učila ještě Tereza Bachová, Tereza Bernardová a Vašek Bernard. Tato letní škola odstartovala zakončení celé akce v divadle Ponec. 3. letní školy se zúčastnilo 107 tanečnic a tanečníků, z nichž 73 bylo z ČR, 23 z Polska, 11 ze Slovenska. Stále vzrůstající počet účastníků svědčí o oblibě a dobré pověsti této akce.

Další letní škola, v pořadí 4. se konala ve dnech 14.-21.srpna v Praze na ZŠ Rakovského. Lektorkami jsou Anne-Marie Cunningham TCRG, která k sobě přizvala Kelley O´Boyle TCRG z Londýna. Vedle Terezy Bernardové zde učí Marie Dernovšková a Kristina Roztočilová. Účast zase trochu poskočila – 126 osob (70 ČR, 33 Polsko, 17 Slovensko, 6 Německo). Večerní program je obohacen o promítání zajímavých záznamů. Prvně je také zařazeno odpočinkové odpoledne uprostřed týdne a pro účastníky je pronajat bazén ve sportovním centru Pražačka. A opět je úspěšný závěrečný večer v divadle Ponec.

5. Letní škola irských tanců se konala na ZŠ Jitřní v Praze 4 ve dnech 13.-19. srpna 2005. Prvně se součástí taneční školy stává i škola hudební. Ale po pořádku: Letní školy se zúčastnilo celkem 149 osob (96 ČR, 46 Polsko, 6 Slovensko, 1 Švédsko). Z těchto 149 osob se 11 přihlásilo na hudební část letní školy. Lektorský sbor z minulého roku byl doplněn o tanečníka několika show Shana McAvinchey, dále tu byly Anne-Marie Cunningham TCRG, Kelley O´Boyle TCRG, Tereza Bernardová, Marie Dernovšková, Kristina Roztočilová. Hudební lekce vedli Roman Kozák (Bodhran), Marek Zienert (kytara), Martin Penič (flétny) a Pavel Švestka s Danem Malczykem (housle). Na Závěrečném večeru v divadle Ponec vystupují i hudebníci. Jako novinku jsme zavedli na této škole masáže, která prováděla Zuzana Ferebauerová. Tato součást letní školy po počátečním ostychu se stala velmi populární a jedinečná.

6. letní škola se konala ve dnech 19.-25. srpna 2006 v ZŠ Zárubova a ZŠ Mráčkova. Taneční části se zúčastňuje 145 osob (106 z ČR, 29 z Polska, 8 ze Slovenska, po jedné osobě ze Švédska a Německa) a hudební části 20 osob (16 z ČR, 3 z Polska a 1 ze Slovenska). Tanečními lektory byli Lisa Delaney-Galal, ADCRG, Corinne Delaney, Stephen Scarrif, TCRG, Tereza Bernardová, Marie Dernovšková, Kristina Roztočilová. Hudební lekce měly stejné lektory jako v předchozím roce. Novinkou je zavedení lekcí set-dacingu, které vedli manželé Joe a Janet O´Harovi. I tato škola měla svoji novinku v podobě jogových rozcviček, které vedla Helena Kubrychtová.

7. letní škola irských tanců opět proběhla na ZŠ Zárubova a ZŠ Mráčkova ve dnech 18.-24.8. 2007. Bylo zaregistrováno 254 přihlášek od 199 osob. Novinkou této letní školy bylo zavedení lekcí irštiny, kterou pro 13 zájemců vyučoval Radvan Markus. Taneční lektoři se sešli ve stejné sestavě jako v roce předešlém (Lisa Delaney, ADCRG, Corinne Delaney, Stephen Scarrif,TCRG, Tereza Bernardová, Marie Dernovšková, Kristina Roztočilová, Joe a Janet O´Harovi), na bodhran učil Roman Kozák, na kytaru René Starhon, na flétny Michel Sikiotakis z Francie a na housle Míša Rábová. Sety navštěvovalo 17 tanečníků, hudebních lekcí se zúčastnilo 32 osob, mezi úplné začátečníky bylo zařazeno 20 osob. Podotýkám, že škola se konala při zachování všech předchozích novinek (bazén, promítání, Závěrečné vystoupení v Ponci atd.).

V pořadí již 8. letní škola irských tanců měla již tradičně své místo konání na Praze 4. Hlavní základnou byla opět ZŠ Zárubova a výuka dále probíhala i na ZŠ Písnická. Celá akce odstartovala v sobotu 16. srpna a byla ukončena závěrečným večerem v divadle Ponec v pátek 22. srpna 2008. Podařilo se překonat loňský rekord a počet zúčastněných osob se vyšplhal na 211. I národnosti zde zastoupené byly velmi pestré-ČR, Polsko, Slovensko, Německo, Belgie, Dánsko, Anglie a Irsko. Úspěšnou novinkou tohoto ročníku, zařazenou do programu byl tzv. Sean-nós dancing. Dále se zde vyučovalo Set dancingu, Step dancingu-ve všech úrovních, hudebním nástrojům (flétna, bodhran, housle, kytara) a irštině. Lektorský sbor byl ve složení: Lisa Delaney-Galal, Ronan McCormack, Tereza Bernardová, Kristina Roztočilová, Ronan Regan, Joe a Janet O’Hara; Michel Sikiotakis,Roman Kozák, René Starhon a Radvan Markus. Tanečních lekcí se zúčastnilo celkem 205 osob, hudebních lekcí 25 a irštiny 10 osob. Účastníci i letos měli možnost využít masérských služeb, nebo se zapojit do improvizovaných session v nedaleké restauraci či ve škole.

9. letní škola irských tanců, která se koná v Praze 4 v termínu 15.-21. srpna 2009, má zároveň název Bernard´s Summer School 2009. Jejím pořadatelem od tohoto ročníku se stává naše rodina. Přestože letní škola dodává do irského tanečního „prostoru“ nové vážné zájemce o irský tanec a soutěžení, tak právě z této oblasti se jí dostává pramalé podpory. Dochází k poklesu účastníků step dancingových lekcí pod vedením Ronana McCormacka a tím i k celkovému poklesu účastníků ve srovnání s minulým rokem. Letní školy se zúčastnilo celkem 167 účastníků ze 6 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Belgie, Irsko), kteří se vzdělávali v pěti tanečních seminářích, sedmi hudebních a v irštině. Hudebních lekcí se zúčastnilo 41 zájemců a na irštinu docházelo 9. Taneční lekce byly obsazeny 156 účastníky. Taneční lekce step dancingu vedli Ronan McCormack (intermed-open), Tereza Loužecká Bachová a Tereza Bernardová (beginners – primary), Marie Dernovšková (úplní začátečníci), sean-nós a set dancing vedl Gerard Butler. Bodhránové lekce byly tradičně pod Romanem Kozákem, na houslové lekce byl pozván Alastair Edwards, o hráče na whistle se podělil Michel Sikiotakis s Martinem Peničem, kytara byla svěřena Renému Starhonovi. Byly otevřeny tři další semináře: banjo pod vedením Marka Zienerta, knoflíková harmonika pod vedením Marka Poledny a irské dudy pod vedením Michela Sikiotakise. V průběhu školy se promítaly irské filmy, vedle neformálních sessions byl na půdě KC Novodvorská uspořádán Irský ceilí večer a Závěrečný večer byl opět v Ponci.

Bernard’s Summer School 2010 proběhla ve dnech 14. – 20. srpna jak jinak než v Praze. Slavilo se desáté výročí této akce. Již podruhé se konal Ceilí večer v KC Novodvorská, sessionovalo se ve škole i v hospodách. Závěrečný večer byl přenesen do většího prostoru do velkého sálu KC Vltavská a mimo účastníků a lektorů BSS 2010 zde vystoupili speciální hosté jako James Devine – nejrychlejší stepař na světě a duo Emma O’Sullivan a John O’Halloran – finalisté All Ireland Talent show 2010 irské televize RTE. Poprvé jsme uvedli lekce sean-nós zpěvu, které vedla Maire Bríd Ní Mhaoilchiaráin z Irska. O irštináře pečoval Radvan Markus. Bohužel se nám nepovedlo dostatečně naplnit lekce houslí, které byly z toho důvodu zrušeny. Mezi oblíbené třídy letos patřily bodhrán, který vedl Roman Kozák a flétny, které si podle pokročilosti rozdělili Michel Sikiotakis a Martin Penič. Zařazeny byly i lekce irských dud pod vedením Michela Sikiotakise, kytaristům se věnoval David Mikulášek a hru na banjo vyučoval Marek Zienert. Lekce irského step dancingu vedli od úplných začátečníků po ty nejpokročilejší – Markéta a Tereza Bernardovy, Tereza Loužecká Bachová a Ronan McCormack. Sean-nós dancing a set dancing měl na starosti Gerard Butler. Po statisické stránce se zúčastnilo na 143 osob, které se přihlásily na 208 aktivit. 113 účastníků bylo z ČR, 20 z Německa, 2 z Itálie, 2 z Irska, 1 z Velké Británie, 3 z Polska, 2 ze Slovenska. O lekce step dancingu projevilo zájem v různých úrovních 80 osob, setům se věnovalo 26 tanečnic a tanečníků, sean-nós dancingu 41 osob. Hudební lekce navštěvovalo 45 zájemců (19 osob whistle, 18 osob bodhrán, 6 kytaristů, 1 dudy, 1 banjo), o výuku irštiny a sean-nós singing projevilo zájem shodně 8 osob. Vypilo se 44 barelů vody (1 barel cca 19 litrů vody). Zcela jistě se snížila spotřeba vody na mytí díky odstávce Pražské teplárenské v této oblasti.

Bernard’s Summer School 2011 se uskutečnila na obvyklém místě (ZŠ Zárubova, Praha 4) ve dnech 13.-19. srpna 2011. Bylo otevřeno celkem 12 lekcí – step dancing beginners,primary pod vedením Terezy Bernardové a Terezy Loužecké Bachové – zúčastnilo se celkem 70 tanečnic a tanečníků, step dancing intermediate, open pod vedením Ronana McCormacka – 16 tanečnic a tanečníků, irský set dancing pod vedením Gerarda Butlera – přítomno 22 tanečnic a tanečníků, sean nós dancing pod vedením Gerarda Butlera – 42 tanečnic a tanečníků. Z hudebních lekcí byly otevřeny whistle pod vedením Michela Sikiotakise, Jana Banise a Anky Šůrové – 15 muzikantů, příčná flétna – Radva Markus – 2 muzikantky, bodhrán tradičně vyučoval Roman Kozák – 7 osob, housle učila ve dvou třídách Míša Rábová – 11 muzikantů, kytara – David Mikulášek – 7 hráčů, irské dudy – Michel Sikiotakis – 3 muzikanti. Zpěvu pod vedením Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin se zúčastnilo 6 zpěvaček a irštiny Radvana Markuse také 6 osob. Z Česka se letní školy zúčastnilo 118 osob, z Polska 12, z Německa 19, ze Slovenska 2 osoby, z Estonska 3 osoby, po jedné osobě z Japonska a Brazilie. Vypilo se jen asi 40 barelů vody.
Závěrečný večer se vrátil do divadla Ponec. Hosty večera byli letošní světoví šampioni ve step dancingu Claire Greaney a Cathal Keaney. Večera se zúčastnil i první tajemník Irského velvyslanectví v Praze Brian McElduff. O akci se dvakrát zmiňovala MF Dnes.

Ve dnech 18.- 24. srpna 2012 se v Praze sešli zájemci o irskou taneční a hudební kulturu, zpěv a irský jazyk na letní škole Bernard’s Summer School 2012. Místem konání byla opět ZŠ Zárubova a další tělocvična byla přibrána na ZŠ Mráčkova. Bylo otevřeno 13 lekcí: step dancing intermediate/open pod vedení Ronana McCormacka – 12 účastníků; step dancing beginner/primary byl tentokrát pod vedením třech lektorů (Tereza Loužecká Bachová, Tereza Bernardová a Andrej Mikulka) – 44 účastníků; step dancing – úplní začátečníci pod vedením Markéty Utišilové – 7 účastníků; Sean nós Dancing pod vedením Terezy Bernardové – 21 účastníků; irský set dancing pod vedením Pat Murphyho – 25 účastníků. Nové byly otevřeny lekce Ceilí tanců pod vedením Aničky Novosadové a Katky Báňové a zúčastnilo se 30 zájemců. Z hudebních lekcí byly otevřeny whistle pod vedením Michela Sikiotakise a Anky Šůrové – 17 účastníků, bodhrán pod vedením Romana Kozáka – 11 účastníků, housle vyučovala Ruadh Duggan – 8 účastníků, irské loketní dudy vyučoval Michel Sikiotakis – 3 účastníci. Nově jsme zavedli lekce hry na harfu pod vedením Václavy van der Meijs a tyto lekce měly 4 návštěvníky. Sean nós singing letos opět učila Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin a jejích lekcí se zúčastnilo 12 osob. Irštinu pro 10 osob vyučoval Radvan Markus. Letošní letní školu navštívili účastníci z 10 evropských zemí: Bělorusko – 2, Česká republika – 117, Dánsko – 2, Estonsko – 1, Irsko – 2, Itálie – 3, Německo – 3, Polsko – 5, Rusko – 1, Slovensko – 4. Jedna z těch 117 obyvatel z Česka je zcela určitě původem z Japonska. Vypilo se zhruba 50 barelů vody. Na ceilí večeru, který se konal 22.8. v KC Novodvorská, hrálo uskupení The Flying Druids Orchestra. Závěrečný večer se konal 24.8. v divadle Ponec. Hostem večera byl irský šampión a vítěz soutěže An Jig Gig 2011 David Geaney z Dingle. Večera se také zúčastnil zástupce velvyslankyně Irska v České republice Thomas Bellew. Závěrečný večer měl 27 čísel a protáhnul se do 23:00 hod.

Se skončením BSS 2013 se k ní vracíme touto formou, abychom finalizovali zejména její kvantitativní stránku. Letní škola se konala ve dnech 17. – 23. srpna 2013 v Praze 2 v prostorách ZŠ Botičská. Pro realizaci tanečních lekcí s ohledem na rozvrh byly pronajaty ještě nedaleké tělocvičny na Gymnáziu Botičská a na průmyslové škole v Podskalské. Vypsáno bylo celkem 15 lekcí – 6 tanečních, 7 hudebních, zpěv a irština. Zúčastnilo se jich celkem 197 účastníků při obsazenosti školy 137 účastníky (z toho plyne, že někteří navštěvovali 2 – 3 lekce).
Obsazenost jednotlivých lekcí byla následující:

 • Step dancing – úroveň intermediate/open pod vedením Ronana McCormacka – 19 osob
 • Step dancing – úroveň beginners/primary pod vedením Terezy Loužecké Bachové, Terezy Bernardové a Andreje Mikulky – 42 osob
 • Step dancing – úroveň úplní začátečníci pod vedením Markéty Utišilové – 6 osob
 • Irish set dancing – pod vedením Gerarda Butlera – 23 osob
 • Sean nós dancing – pod vedením Gerarda Butlera – 32 osob
 • Ceilí dancing – pod vedením Anny Ward a Katky Báňové – 23 osob
 • Whistle – pod vedením Anny Šůrové a Michela Sikiotakise – 12 osob
 • Příčná flétna – pod vedením Radvana Markuse – 3 osoby
 • Bodhrán – pod vedením Romana Kozáka – 9 osob
 • Housle – pod vedením Ruadh Duggan – 7 osob
 • Harfa – pod vedením Václavy van der Meijs – 5 osob
 • Dudy – pod vedením Michela Sikiotakise – 2 osoby
 • Banjo – pod vedením Marka Zienerta – 3 osoby
 • Sean nós singing – pod vedením Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin – 6 osob
 • Irština – pod vedením Radvana Markuse – 5 osob

Účastníci letní školy zastupovali národnostně 10 zemí:

Česká republika – 103; Německo – 9; Slovensko – 7; Polsko – 6; Estonsko – 3; Bělorusko – 2; Irsko – 2; Rusko – 2; Španělsko – 2; Itálie – 1.

Hosty letní školy byl John Cullinane a hudebníci Enda Seery, John Byrne a Mark Swayne – všichni Irsko.

Letos jsme opět zrealizovali výstavu fotografií. Tentokrát padla volba na plzeňskou tanečnici ze skupiny Inis Katku Samkovou. Z programových prvků byla letos vědomostní soutěž Quiz, která se uskutečnila v neděli 18.8. Závěrečného večera v divadle Ponec se na naše pozvání zúčastnil zástupce velvyslankyně pan Thomas Bellew. Vypilo se jen 30 barelů vody.

Součástí realizačního týmu se letos stal Martin Mitas z Plzně, který nahradil Martina Loužeckého. Funkci KUBY zastával Jakub Mašek a Jakub Částka. Závěrečný večer v Ponci nahrával Pavel Klener.

V pořadí už čtrnáctá letní škola, kterou jsme připravili, se konala ve dnech 15. – 22. srpna 2014. Místem konání po loňských dobrých zkušenostech byla opět ZŠ Botičská. Podařilo se vytvořit rozvrh takovým způsobem, že nebylo nutno si pronajímat další prostory mimo budovu školy. Tím odpadlo veškeré přecházení. Bylo vyhlášeno celkem 13 lekcí – 6 tanečních a 7 hudebních a po první uzávěrce nebyla žádná zrušena. Nově byly mezi hudební lekce otevřena concertina. Naopak vzhledem k zaneprázdněnosti lektorů irštiny a sean nós zpěvu nebyly otevřeny příslušené lekce. Protože BSS 2014 byla v pořadí desátá letní škola, kdy se součástí původně tanečního zaměření předchozích letních škol staly i lekce hudební, pokusili jsme se zvětšit podíl irských hudebníků mezi lektory. Představu o náplni letní školy dává přehled realizovaných lekcí, jejich lektorů a obsazenost:

 • Step Dancing – intermediate, open – Shaun Kelly (IRL) – 18
 • Step Dancing – beginners, primary – Tereza Bachová, Tereza Bernardová – 36
 • Step Dancing – absolutní začátečníci – Markéta Utišilová – 5
 • Irský set dancing – Gerard Butler (IRL) – 27
 • Sean nós dancing – Gerard Butler (IRL) – 12
 • Ceilí dancing – Katka Báňová, Anna Ward – 18
 • Irská flétna – Stephen Doherty (IRL) – 8
 • Whistle- Anna Šůrová – 6
 • Bodhrán – Ladislav veselý – 10
 • Housle – David Doocey (IRL) – 12
 • Kytara – Kevin Corbett (IRL) – 10
 • Harfa – Václava van der Meijs – 6
 •  Concertina – Tomáš Pergler – 4

Letní školy se zúčastnilo 142 účastníků a přihlášek na lekce bylo celkem 172. Ze 142 účastníků bylo 115 z ČR, 6 z Polska, 6 ze Slovenska, 10 z Německa, 3 z Běloruska, 2 ze Španělska, 1 z Estonska a 1 z Italie. Letní škola se konala pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové, což nám usnadnilo cestu k pronájmu sálu Novoměstské radnice pro ceilí večer 20. srpna. O hudební doprovod ceilí večera se postarala trojice irských muzikantů – Doherty, Doocey a Corbett. Většině ostatních večerů vládly sessions, které jsme letos umístili na zakotvenou farmářskou loď u Náplavky. Názory podle ohlasů se na toto umístění různí. Závěrečný večer se konal jako již tradičně v divadle Ponec, byl natáčen Pavlem Klenerem a z večera bylo připraveno DVD. Letos potřetí jsme konali výstavu fotografií – v letošním roce u nás vystavoval Milan Hašek. Funkce recepčního, pro kterou zdomácněl název „Kuba“ letos naplnil Jakub Šůra a myslíme si, že velmi dobře. O překlady a tlumočení se stejně jako v minulosti starala Katka Báňová, občas při výpadku zaskočila Anna Ward. Grafické práce zajišťoval Martin Mitas. Vypilo se asi 34 barelů balené vody což je necelých 700 litrů.

Po roce se v srpnu opět do Prahy sjíždějí zájemci o irskou tradiční kulturu, aby se zúčastnili Bernard’s Summer School 2015, která je stejnými pořadateli letos pořádána už popatnácté. Koná se ve dnech 15. – 21. srpna 2015 a základnou se už potřetí stává ZŠ Botičská na Praze 2. Tato letní škola mohla být takovou kopií té předešlé, kdyby nedošlo k několika změnám:

 • Byly zrušeny pro nezájem v době uzávěrky lekce set dancingu, sean nós dancingu, ceilí dancingu a irské flétny. Tím jsme se po několika letech připravili o přítomnost např. Gerarda Butlera.
 • Do nabídky se vrátily lekce sean nós singing a Máire Bríd převzala i lekce irštiny po Radvanu Markusovi.
 • Radvana jsme požádali o vedení lekcí hry na příčnou flétnu.
 • O tlumočení se letos starala Anička Ward, která nahradila Katku Báňovou. Ta 14.8. porodila dceru Alžbětku.
 • Stephen Doherty přijíždí na letní školu nikoliv jako lektor, ale jako muzikant. Společně s Kevinem Corbettem a Davidem Dooceyem doprovází tanečníky v rámci Irského večera na Novoměstské radnici 19. srpna a na Závěrečném večeru 21. srpna.

Představu o realizovaných lekcích dává následující přehled:

 • Step Dancing – intermediate, open – Siobhan Manson (IRL) – 23
 • Step Dancing – beginners, primary – Andrej Mikulka (SK), Tereza Bernardová – 40
 • Step Dancing – absolutní začátečníci – Markéta Utišilová – 3
 • Whistle- Anna Šůrová – 10
 • Příčná flétna – Radvan Markus – 3
 • Harfa – Václava van der Meijs – 6
 • Housle – David Doocey (IRL) – 6
 • Kytara – Kevin Corbett (IRL) –  4
 • Bodhrán – Ladislav Veselý –  12
 • Concertina – Tomáš Pergler – 4
 • Sean nós singing – Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin (IRL) – 4
 • Irština – Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin (IRL) – 8

Přes výpadek některých původně plánovaných lekcí se letní školy zúčastnilo 108 zájemců. Z tohoto počtu bylo 83 z Česka, 7 ze Slovenska, 9 z Německa, 3 z Polska, 2 z Běloruska, 1 Španěl, 1 z Estonska, 1z Ruska a 1 paní ze Severního Irska.

Pro letní školu jsme opět získali patronát starostky městské části Praha 2 paní Jany Černochové.

I letos součástí letní školy byla výstava fotografií. Naši nabídku přijala Lucie Šmahelová, která nám představila fotografie ze svého pracovního pobytu v Irsku.

Irský večer se konal 19. 8. a opět jsme mohli využít historického sálu Novoměstské radnice. Závěrečný večer se konal tradičně v divadle Ponec. O jeho natočení se opět postaral Pavel Klener. Funkci recepčního si po loňském roce zopakoval Jakub Šůra a o grafiku letní školy se staral Martin Mitas.

Pitný režim byl letos opět zajišťován pomocí dvou agregátů, ale vypilo se jen asi 26 barelů za celou dobu trvání letní školy, což je něco přes 500 litrů.

16. letní škola se konala ve dnech 13. – 19. srpna 2016 a místem konání byla opět ZŠ Botičská na Praze 2, kde jsme letos získali důvěru paní ředitelky už počtvrté. Ani patnácté opakování akce nezaručuje v našich českých podmínkách, že akce bude úspěšná a že o ni projeví zájem potřebný počet zájemců o irskou kulturu. Z nabídnutých lekcí po 1. červnu rušíme semináře hry na irské loketní dudy a fakt je nám to hodně líto. Ale s jedním zájemcem to prostě nedokážeme. Ostatní – zejména hudební – lekce nejsou nikterak zářně obsazené, ale jdeme do rizika. Vracíme nazpět lekce, které jsme minulý rok pro nezájem a možná váhavost zájemců museli zrušit. Vypadá to, že osobnost Micka Mulkerrina zájemce přitáhne a že znovu otevřeme sean nós dancing i set dancing lekce. Opět jsme si dali práci s tím, abychom sehnali co nejlepší lektory a v rámci Bernard‘s Summer School 2016 byla nabídnuta následující sestava lektorů:

 • Step Dancing – intermediate, open – Bridget Madden (GB) – 23
 • Step Dancing – beginners, primary – Andrej Mikulka (SK), Tereza Bernardová – 40
 • Step Dancing – absolutní začátečníci – Markéta Utišilová – 3
 • Irský set dancing – Mick Mulkerrin (IRL) – 30
 • Sean nós dancing – Mick Mulkerrin a Deirdre Tobin (oba IRL) – 18
 • Whistle- Anna Šůrová – 8
 • Harfa – Václava van der Meijs – 4
 •  Irská flétna – Caoimhín Ó Fearghail (IRL) – 6
 • Housle – Dónal McCague (IRL) – 7
 • Kytara – Sean Mc Elwain (IRL) – 4
 • Bodhrán – Ladislav Veselý – 5
 • Concertina – Tomáš Pergler – 2
 • Sean nós singing – Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin (IRL) – 3
 • Irština – Máire Bríd Ní Mhaoilchiaráin (IRL) – 11

Po dobrých zkušenostech s ranním cvičením pilates pod vedením Hany Kalouskové znovu nabízíme toto i v letošním roce a byli jsme příjemně překvapeni zájmem.

Přes výpadek některých původně plánovaných lekcí se letní školy zúčastnilo 130 zájemců. Z tohoto počtu bylo 100 z Česka, 8 ze Slovenska, 8 z Německa, 2 z Polska, 1 z Běloruska, 1 Španěl, 2 z Estonska, 2 z Ruska, 2 z Dánska, 2 z Finska, 2 ze Srbska.

Pro letní školu jsme opět získali patronát starostky městské části Praha 2 paní Jany Černochové. I letos součástí letní školy byla výstava fotografií. Naši nabídku přijal Michal Kára, který vedle tanečních fotografií představil svoje tzv. larpové fotografie.

Irský večer se konal 17. 8. a opět jsme mohli využít historického sálu Novoměstské radnice. Závěrečný večer se konal tradičně v divadle Ponec. Nevděčnou roli tlumočníka do angličtiny převzala Mirka Kopicová. O jeho natočení se opět postaral Pavel Klener. Funkci recepčního si po loňském roce zopakoval Jakub Šůra a o grafiku letní školy se staral Martin Mitas.

Pitný režim byl letos opět zajišťován pomocí dvou agregátů, ale vypilo se jen asi 26 barelů za celou dobu trvání letní školy, což je něco přes 500 litrů.

17. letní škola se konala ve dnech 19.–25. srpna 2017 a místem konání byla letos již popáté ZŠ Botičská na Praze 2. S ohledem na to, že i po šestnácti letech, kdy letní školu pořádáme, nemáme stále zajištěno předem, že akci ekonomicky utáhneme, zvolili jsme poněkud úspornější a cílenější sestavu lekcí. Z nabídnutých lekcí jsme po 1. červnu zrušili akorát příčnou flétnu a s tím jsme i tak trochu předem počítali. S jistým rizikem jsme nabídli dvě nové lekce a jejich zavedení jsme se pokusili pojistit absencí jiných, tak trochu konkurenčních lekcí. Rozhodli jsme se vyhlásit lekce irského liltingu. Tento druh irského zpěvu jsme chtěli nabídnout již dříve, ale teprve letos se intenzivním vyjednávání s několika „zpěváky“ podařilo tyto lekce vypsat a dokonce i obsadit. S ohledem na stav irských hudebních session jsme po domluvě s manželi Perglerovými nabídli lekce Irish Music Session, které by měly zlepšit úroveň zdejších session (mám teď na mysli zejména ty pražské, které se konají ve Whisky&Kilt). Programně jsme nabídli střední úrovni tanečníků step dancingu také zahraničního lektora, abychom těmto středně pokročilým tanečníkům nabídli i jiného než zdejšího učitele. S ohledem na nám předem neznámou skladbu zájemců o irský set dancing jsme si dovolili nabídnout sety v kombinaci s irskými párovými tanci. Nakonec sestava lekcí a učitelů vypadala následovně:

 • Step Dancing – intermediate, open – Jason O‘Neill (GB) – 20
 • Step Dancing – primary – Bridget Madden (GB) – 18
 •  Step Dancing – beginners – Andrej Mikulka (SK) – 18
 • Irský set dancing a two-hand dancing – Gerard Butler (IRL), Marie Garrity (GB) – 18
 • Sean nós dancing – Markéta Utišilová (CZ) – 12
 • Whistle – Anna Šůrová – 8
 • Harfa – Václava van der Meijs – 4
 • Bodhrán – Ladislav Veselý – 5
 • Irish Music Session – Tomáš a Veronika Perglerovi (CZ) – 13
 •  Irish lilting – Robert Harvey (IRL) – 9

Letní školy se zúčastnilo celkem 106 účastníků z 9 zemí:  77 z Česka, 8 ze Slovenska, 10 z Německa, 1 z Běloruska, 4 z Estonska,  2 z Dánska, 1 z Finska, 2 ze Srbska, 1 ze Švýcarska.

Irský večer se konal 23. 8. a opět jsme mohli využít historického sálu Novoměstské radnice. K tanci jako doprovodná skupina hráli lektoři letní školy ve složení manželé Perglerovi, Robert Harvey, Láďa Veselý a doplnil je Honza Brabec. Hostem letní školy byl v tomto roce John Cullinane, který na tomto večeru naučil přítomné dva tance, které s tanečníky v Československu tancovali právě před 50 lety.

Závěrečný večer se konal tradičně v divadle Ponec (letos již popatnácté). Nevděčnou roli tlumočníka do angličtiny převzala Katka Báňová. O jeho natočení se postaral Martin Loužecký. V Ponci jsme v rámci programu si připomněli významná taneční výročí, která se vztahují právě k roku 2017. Byl to pravděpodobně první vstup irských hudebníků a tanečníků jako kulturní delegace na území dřívějšího Československa (bylo to v červenci 1967), kde uspořádali několik koncertů a vystoupení – Praha, Ostrava a Myjava. Tuto událost v průběhu večera připomněl právě John Cullinane, který tehdejší výpravu vedl. Připomněli jsme si i 20 let od založení první taneční skupiny na území Česka se zaměření na irskou tradiční taneční kulturu (Rinceoirí). Tato událost je spojena se jménem Kate Wood. Posledním výročím je 15 let od doby, kdy se v Česku na letní škole v roce 2002 prvně učily setové tance – míněno Irish set dancing. Ty tehdy vyučoval Sean Kilkenny. Kate a Sean byli také pozváni na letní školu, ale oba se omluvili.

Funkci recepčního si po roce opět zopakoval Jakub Šůra a o grafiku letní školy se staral Martin Mitas. Pitný režim byl letos opět zajišťován pomocí dvou agregátů, ale vypilo se jen asi 23 barelů za celou dobu trvání letní školy, což je něco pod 500 litrů.

18. letní škola se konala ve dnech 18.–24. srpna 2018 a místem konání byla letos již pošesté ZŠ Botičská na Praze 2. Na samém počátku jsme vypsali celkem 15 lekcí, z nichž jsme nakonec tři pro nepříliš velký zájem zrušili. Chtěli jsme posílit společenský tanec (social dance) a nabídli jsme Americké country tance. Spojníkem k Irsku měla být kniha Elizabeth Burchenal, která na počátku minulého století napsala rozsáhlou knížku o irských tancích a druhou o amerických country tancích. A v této druhé knížce se vyskytuje řada country tanců, jejichž jména se vyskytují mezi irskými a zároveň navržená doprovodná hudba sahala do irských melodií. Lektorem měl být David Medvěd Dvořák, ale přihlásili se jen 2 zájemci. Na vyhlášení lekcí příčné kovové flétny jsme se dohodli s Radvanem Markusem s tím, že když nebude zájem, lekce zrušíme. Zájem opravdu nebyl. Překvapením pro nás bylo, že pro nedostatek zájemců jsme museli zrušit i lekce hry na bourán. Zcela nová lekce s názvem „30 ztracených figurálních tanců“ byla věnována zapomenutým ceilí tancům, které americký učitel tance James Mueller posbíral ve starých pramenech a s podporou Johna Cullinanea z Irska vydal knižně. A právě John vedl na této letní škole výuku těchto tanců. K převedení výuky hry na kytaru z doprovodného DADGADu na fingerpicking nás vedl především ten fakt, že jsme neviděli kolem sebe zájemce o hru na kytaru v typicky irském ladění. A proto jsme tak trochu inovovali tuto lekci, aby byla zajímavá i pro ty, kteří alespoň trochu kytaru ovládají a irská hudba je pro ně zajímavá. Nový styl výuky irštiny zcela jistě vnesl do letní školy nový lektor Michal Boleslav Měchura, který nám kdysi před 15 lety pomáhal s irskou verzí webových stránek Rinceoirí.

Nakonec sestava lekcí a učitelů vypadala následovně (číslovka za jménem lektora značí počet účastníků na lekcích):

 • Step Dancing – intermediate, open – Jason O‘Neill (GB) – 13
 • Step Dancing – primary – Jason O‘Neill (GB) – 16
 • Step Dancing – beginners – Andrej Mikulka (SK) – 17
 • 30 ztracených figurálních tanců –John Cullinane (IRL) – 14
 • Sean nós dancing – Markéta Utišilová (CZ) – 12
 • Whistle – Anna Šůrová(CZ) – 7
 • Irská flétna – Robert Harvey (IRL) – 6
 • Harfa – Václava van der Meijs (CZ) – 6
 • Housle – Ultan O’Brien (IRL) – 7
 • Kytara – fingerpicking – Jiří Blecha (CZ) – 6
 • Irish lilting – Robert Harvey (IRL) – 10
 • Irština – Michal Boleslav Měchura (CZ) – 6

Letní školy se zúčastnilo celkem 88 účastníků ze 6 zemí:  65 z Česka, 3 ze Slovenska, 10 z Německa,  4 z Estonska,  5 ze Srbska a 1 z Velké Britanie.

Irský večer se konal 22. 8. a opět jsme mohli využít historického sálu Novoměstské radnice. K tanci jako doprovodná skupina hrála kapela Rookery ve složení manželé Perglerovi, Martin a byli doplněni od Roberta Harvey a Ultana O‘Briena. K tanečnímu programu přispěl John Cullinane tancem Soldier’s Joy ze sbírky „30 ztracených…“.

Závěrečný večer se konal tradičně v divadle Ponec (letos již popatnácté). Nevděčnou roli tlumočníka do angličtiny převzala Katka Báňová, která speciálně přijela na tento večer.  O jeho natočení se postaral Pavel Klener. Velmi působivý tanec před závěrem předvedl lektor nejpokročilejších tanečníků Jason O’Neill, jinak vedoucí tanečník show Riverdance. Na závěr si účastníci společně zatancovali nový ceilí tanec Halfpenny Bridge, který je velmi vhodný pro příležitostnou výuku.

Tradičně součástí naší výzdoby místa konání je výstava fotografií. Fotografy vybíráme z okruhu těch, kteří se vyskytují v okruhu akcí se společným jmenovatelem „Irsko“. Letos padla volba na Tomáše Krabače, který nás zaujal fotografiemi dokumentujícími činnost taneční skupiny Sona Sól, jejímž je členem. Funkci recepčního si po roce opět zopakoval Jakub Šůra a o grafiku letní školy se staral Martin Mitas. Pitný režim byl letos opět zajišťován pomocí dvou agregátů, ale vypilo se jen asi 29 barelů za celou dobu trvání letní školy, což je něco pod 580 litrů.

19. letní škola se konala ve dnech 17.–23. srpna 2019 a místem konání byla letos již posedmé ZŠ Botičská na Praze 2. Na samém počátku jsme vypsali celkem 17 lekcí, z nichž jsme nakonec jednu pro nepříliš velký zájem zrušili. Pro předpokládaný zájem a zajištění patřičné úrovně výuky jsme zdvojili lekce harfy a sean nós dancingu. Letos byly vyhlášené v úrovni začátečníků a pokročilých. Vrátili jsme se k výuce hry na kytaru  a vyučovalo se doprovodnému DADGADu. Lekce vedl Martin Jankovec, který dlouhá léta letní školu navštěvoval jako účastník lekcí a letos se dostal do pozice lektora. Přes loňský nezájem o lekce hry na bodhrán jsme i letos tyto lekce nabídli a dokonce se stejným lektorem. A svět div se – přihlásilo se 7 zájemců. Nově jsme se opět vrátili k irskému banju. A ač propaguji, že banjo děvčatům sluší, mezi účastníky se na tyto lekce žádné děvče nepřihlásilo.

Nakonec sestava lekcí a učitelů vypadala následovně (číslovka za jménem lektora značí počet účastníků na lekcích):

 • Step Dancing – intermediate, open – Lewis Childs (GB) – 20
 • Step Dancing – primary – Colene Nee (IRL) – 18
 • Step Dancing – beginners – Andrej Mikulka (SK) – 10
 • Ceilí, sets and two-hand dances – Tereza a Václav Bernardovi (CZ) – 21
 • Sean nós dancing – beginners – Markéta Utišilová (CZ) – 8
 • Sean nós dancing – advancers – Markéta Utišilová (CZ) – 8
 • Tin whistle – Anna Šůrová(CZ) –11
 • Irská flétna – Robert Harvey (IRL) – 9
 • Harfa – beginners – Václava van der Meijs (CZ) – 2
 • Harfa – advancers – Václava van der Meijs (CZ) – 3
 • Housle – Ultan O’Brien (IRL) – 13
 • Kytara – DADGAD – Martin Jankovec  (CZ) – 6
 • Banjo – Jan Brabec (CZ) – 4
 • Bodhrán – Ladislav Veselý (CZ) – 7
 • Irish lilting – Robert Harvey (IRL) – 6
 • Irština – Colene Nee (IRL) – 11

Hudebních lekcí se tedy zúčastnilo 55 osob, tanečních 85 osob a ostatních 17 osob.

Letní školy se zúčastnilo celkem 113 účastníků z 11 zemí:  84 z Česka, 4 ze Slovenska, 8 z Německa,  2 z Estonska,  6 ze Srbska a 1 z Lotyšska, 4 z Polska, 1 ze Švédska, 2 z Ruska, 1 z Irska a 1 z Qataru..

Irský večer se konal 21. 8. a opět jsme mohli využít historického sálu Novoměstské radnice. K tanci jako doprovodná skupina hrála kapela Rookery ve složení manželé Perglerovi, Martin a byli doplněni od Roberta Harvey a Ultana O‘Briena.

Závěrečný večer se konal tradičně v divadle Ponec (letos již poěestnácté). Nevděčnou roli tlumočníka do angličtiny převzala Katka Báňová, která speciálně přijela na tento večer.  O jeho natočení se postaral Pavel Klener. Velmi působivý tanec před závěrem 1. Poloviny předvedl lektor nejpokročilejších tanečníků Lewis Childs, jinak tanečník show Lord of the Dance. Na závěr si účastníci společně zatancovali nový ceilí tanec Soldiers Joy.

Tradičně součástí naší výzdoby místa konání je výstava fotografií. Fotografy vybíráme z okruhu těch, kteří se vyskytují v okruhu akcí se společným jmenovatelem „Irsko“. Letos padla volba na Markétu Utišilovou. Funkci recepčního si po roce opět zopakoval Jakub Šůra a o grafiku letní školy se staral Martin Mitas. Pitný režim byl letos opět zajišťován pomocí dvou agregátů, ale vypilo se jen asi 24 barelů za celou dobu trvání letní školy, což je něco pod 500 litrů.

 

20. letní škola v roce 2020 byla naplánována celkem vzato velkolepě. Bohužel nám ji Covid „vzal“ a jeho zatím trvající nesmrtelnost nás vedla k opatrnosti při plánování a realizaci nového 20. ročníku v roce 2021. Rozhodli jsme se připravit takovou letní školu, která by šla ve velmi krátkém čase, když by to bylo potřeba, zrušit a to bez finančních ztrát. Koncentrovali jsme se na výukové lekce a „ořezali“ jsem vše, co by eventuální finanční ztrátu zvyšovalo – Irský večer a Závěrečný večer, případně další doprovodné akce. Realizace byla koncentrována téměř výlučně na českou, případně slovenskou klientelu a odtud také byl čerpán lektorský sbor. Nakonec jsme vypsali celkem 12 lekcí. Opět jsme oprášili v nabídce Americké country tance a zkusili je nabídnout v kontextu s irskými a dalšími tanci, které na americký kontinent přinesli přistěhovalce z ostatního světa. Andrej po oslovení nabídl lekce, které mají vztah spíše k tzv. contemporary dance, ale východiskem byla, samozřejmě, Irsko. Nástrojů původně mělo být více, ale nakonec přijaté portfolio se ukázalo jako nejnosnější. Novým objevem mezi lektory nástrojů se stal Matúš Smolko, původem ze Slovenska, nyní působící v Brně. Ještě nedávno navštívil letní školu jako účastník (ostatně i letos), ale na druhé straně jsem v něm viděl zajímavý potenciál pro využití jako lektora. Úplně jsem nevěděl, co si počít se zpěvem – na sean nós singing a irský lilting bych v blízkém okolí lektora nenašel, ale přesto se mi tuto oblast nechtělo nechat pustou. Vzpomněl jsem si na bývalou zpěvačku skupiny Marw v současnosti působící ve Spirituál Kvintetu Veroniku Součkovou. Pamatuji na její velmi kultivovaný a dobře působící pěvecký projev. Oslovil jsem ji, ona nabídku přijala a myslím, že nikdo nelitoval. K 30. červnu nebyla žádná zrušena, pouze harfa z pokročilých a začátečníků se zredukovala na jednu lekci:

Taneční lekce:
Sean nós dancing – začátečníci a mírně pokročilí – Markéta Utišilová – 4
Americké country tance – David Dvořák – 11
Flow v irském tanci – Andrej Mikulka – 10

Hudební lekce:
Harfa – Vendy van der Meijs – 8
Irská flétna – Anna Zlámalová – 6
Tin whistle  – začátečníci – Matúš Smolko – 11
Tin whistle – pokročilí – Anna Zlámalová – 4
Housle – Jitka Malczyk – 7
Kytara – Martin Jankovec – 6
Bodhrán – Ladislav Veselý – 6
Zpíváme tělem – Veronika Součková – 10

Číslovka za jménem lektora uvádí počet účastníků na lekci.
Celkem se sice přihlásilo asi 70 zájemců o účast na letní škole, ale po pravidelném 10 % úbytku jich zbylo 63, což byl počet, který jsme předpokládali. Z těchto 63 osob byly mezi účastníky 4 osoby ze Slovenska a 1 osoba z Polska.

V průběhu týdne se uskutečnily dvě Irish Music Session v blízkých restauracích a každovečerně se hrálo ve škole.
Novým Kubou – ale pouze na noc –  byl na letošní letní škole Mario, přes den jsme se v této funkci střídali jako členové rodiny. Protože jsem si vyzkoušel i nočního Kubu, skládám hold Jakubovi Šůrovi, který v minulých několika letech držel non stop službu Kuby. Já bych to nevydržel.
Myslím, že příznačným jevem letošní letní školy byla ignorance všeho psaného. Účastníci BSS si nepřečetli pokyny pro účastníky letní školy a pokud ano, tak je nedodržovali. Jedna z účastnic dokonce přijela na letní školu s tím, že je na jejím konci – samozřejmě – Závěrečný večer a ještě na něj pozvala své známé. I my, jako pořadatelé, jsme jaksi nerespektovali to, co jsme v propozicích napsali. A sice to, že každá platba po 31. 7. má být navýšena o 500,- Kč a to i v případě, že půjde o nově přihlášeného. Nechtěli jsme účastníky letní školy připravovat o další peníze a vzbuzovat tak dojem, že letní škola je podnikatelský projekt. Ani jeden z pozdě platících (nemám teď na mysli placení nocležného, na to se to nevztahuje) ani na moment nedal najevo, že s tou pětistovkou na úhradu zpozdného počítá.
Rád bych na tomto místě poděkoval Martinovi Mitasovi za grafiku a přípravu jmenovek.
Pitný režim byl letos velmi skromný – vypilo se asi jen 9 barelů vody, což je asi 180 litrů.

Myslíme si, že letošní – byť hodně ořezaná – letní škola byla úspěšná, povedla se a účastníci a lektoři z ní odjížděli a odcházeli spokojení. Všem, kteří se na této spokojenosti podíleli, určitě platí náš dík. Náš díky patří také paní ředitelce (nyní už bývalé) Mgr. Lence Bourové, novému panu řediteli Mgr. Ondřeji Machů, panu školníkovi Romanovi Trojanovi, správci hřiště Pavlu Sejkorovi a paní uklízečce Yvoně Krečkové. Za ochranu účastnických a lektorských aut možností parkovat na pozemku MŠ Děkanka děkujeme paní ředitelce MŠ Monice Biemannové.

Kam za Irskem v ČR?

17.srpnaIrský večer – doprovodná akce BSS 2022 (Tanec)
Praha, Emauzy, Divadelní sál od 20:00
Akce je přístupná veřejnosti
19.srpnaZávěrečný večer BSS 2022 (Hudba)
Praha, Emauzy, Divadelní sál od 19:30
Akce je přístupná veřejnosti
20.srpnaSkotské hry (Hudba)
Zámek Sychrov od 10:00
8.záříIrish Music Session (Hudba)
Praha, Whisky & Kilt od 20:00
Pořádá Zdenek Poledna
15.záříRí Ra (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků