Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Krátká historie

IRSKÝ STEP DANCING A CEILÍ TANCE

Oba tyto taneční styly jsou dnes u nás populární a téměř každá taneční skupina v Čechách, která se zabývá irskými tanci, je má ve svém repertoáru…

HISTORIE TĚCHTO STYLŮ IRSKÉHO TANCE OBECNĚ

Step Dancing

Step Dancing je soutěžní forma irského sólového tance, která je dnes velice populární hlavně díky tanečním show jako jsou Riverdance či Lord of the Dance. Tančí se buď v „soft shoes“(měkkých) nebo v „hard shoes“(tvrdých botách).

V minulosti (na konci 18. stol.) byly taneční kroky vymýšleny mistry irského tance. Ti cestovali od města k městu a učili základní taneční kroky všechny ty, kteří měli zájem a mohli si to finančně dovolit. Taneční mistři často přizpůsobili tance vhodné tradiční hudbě a tím položily základy k většině dnešních tradičních tanců-ceilí, step dancingu a setům. Kroky byly ovlivněny různými tanečními pohyby a údery nohou, zvané battering, používané pro zvýraznění rytmu. Tancovalo se ve stísněném prostoru a například na soutěžích tanečníci předváděli své umění na stolové desce či podobném malém jevišti.

K písemnému ustanovení stylu, které definovalo moderní step dancing, došlo ve 20. letech minulého století a poskytlo tak základy pro hodnocení soutěží. V prvotním stylu byly v krokách kladeny důrazy na držení těla – nohy u sebe, bez vysokých výšvihů a otáčení. To se změnilo během 50. a 60. let s větší dostupností větších jevišť umožňujících předvedení postupových kroků, kruhových leadů, sedmiček a trojek, a otoček, které dnes tak důvěrně známe.

Kroky v irském step dancingu jsou originální s každou školou nebo tanečním učitelem. Jsou vymýšleny učiteli irských tanců pro studenty z jejich škol. Každý tanec je postaven ze základních prvků, nebo kroků, ale celková taneční sestava je unikátem. Tyto tance se stále vyvíjí.

Každý krok, v soft shoes i v hard shoes, je sekvencí pohybu chodidel, nohou a skoků, která v hudbě trvá 8 taktů na „pravou nohu“ a poté je celá sekvence opakovaná na „levou nohu“. Hard shoes dále zahrnují „klikání“ (úder podpatků o sebe), „trebly“ (údery špiček bot o podlahu v pohybu vpřed a vzad), „stampy“ (výrazný úder celým chodidlem do podlahy) a zvedající se počet komplikovaných kombinací úderů špiček a podpatků.

Krokové sestavy se tančí ve čtyřech úrovních – Beginners, Primary, Intermediate, Open – v různých rytmech irské tradiční hudby – reel, jig, hornpipe.

Základními tanci jsou: Reel, Light jig, Slip jig, Single jig, Treble (heavy) jig, Hornpipe, Set dance.

Reel – hudba v 2/4 nebo ve 4/4 taktu. Z tanečního pohledu jde o nejzákladnější tanec v měkkých botách. Obvykle se učí jako první a obsahuje základní krokové kombinace, které se rozvíjí i v dalších tancích.

Light (double) jig – hudba v 6/8 taktu. Svižné tempo. Druhý nejzákladnější hudební i taneční rytmus. Typickými krokovými kombinacemi jsou tzv. „Rise and Grind“ a „Sink and Grind“, jigové kroky. Při rychlosti hudby tento druh tance zřídka obsahuje veliké výskoky. Důraz je naopak kladen na švih v krocích a na vytočení pozice.

Single jig – hudba v 6/8 taktu. Opět svižné tempo avšak lehce odlišný (odlehčený) rytmus od Light jigu. Hojně se objevují výskoky.

Slip jig – hudba v 9/8, výjimečně v 12/8 taktu. Tento tanec se tančí v měkkých botách. Pro svou lehkost a ladnost je občas přezdíván irským baletem. Pokud nejde o zkoušky, tančí ho většinou pouze dámy.

Heavy/Treble/Double jig – hudba je stejně jako Light jig a Single jig v 6/8 taktu, ovšem tempo je mnohem pomalejší, protože jde o stepový tanec, který je naopak velice svižný. Obvykle se učí jako první stepový tanec.

Hornpipe – hudba ve 4/4 nebo 2/4 taktu. Asi nejnáročnější rytmus, tančí se v hard shoes. Každý úder má přesně své místo, ať už je tančen začátečníky či nejpokročilejšími tanečníky. Kdo pochopí a pronikne tanečně do tohoto komplikovaného rytmu, zaručeně se hornpipe stane jeho nejoblíbenějším stepovým tancem.

Set Dance – jde o sólový tanec v hard shoes. Skládá se ze dvou částí – krok, který se tančí od pravé a od levé nohy; a set, který je stejně dlouhý nebo delší než krok a na druhou stranu se již neopakuje. Je tvořen učitelem na speciální hudbu (seznam 38 skladeb je dán An Coimisiún) v jigovém či hornpipovém rytmu. Každý tanec je také jinak dlouhý a podle náročnosti kroků je možný výběr rychlosti. Zajímavé na těchto tancích je že ne všechny splňují obvyklý 8mi taktový vzor. Např. část skladby je někdy 6 taktů dlouhá, někdy 14 atp. Setový tanec předvádí tanečníci Open úrovně na šampionátech, když dostanou recall (postupují) z prvních dvou kol (step+softy)

Pozn.: Stejný název, setové tance, patří i dalšímu, zcela odlišnému druhu irských tanců. V tomto druhém případě jde o společenské tance.

Traditional Set dance – skládá se ze dvou částí – krok, který se tančí od pravé a od levé nohy, a set. Hudba a kroky každého tance byly stanoveny tanečními mistry v minulosti a byly předány pod patronát An Coimisiún jako součást bohaté historie stepdancingu. Proto se nazývají tradičními. Tyto tance jsou stejné ve všech školách, pouze se mohou drobě lišit technickým provedením a několika verzemi konečných částí některých setů. Vystupují se pod skladbou se stejným názvem. Tyto tance jsou na úrovni začátečníků a primary a jejich tempo je tím poměrně svižné. Základními tanci této kategorie jsou: St. Patrick’s Day, The Blackbird, Job of Journeywork a Garden of Daisies, dále pak King of the Fairies, Jockey to the Fair a Three Sea Captains, které ovšem nejsou tak často k vidění.

Ceilí tance

Ceilí tance (čti: kej-lí) se tančí v měkké obuvi a hodí se výtečně na společenské akce nejlépe za doprovodu živé muziky! Irské slovo ceilí původně označovalo setkání sousedů, při kterém se tančilo, hrála se hudba a vyprávěly se příběhy. Dnes se tímto pojmem rozumí neformální taneční večer. Počátky ceilí nacházíme v dobách, kdy tančení pod širým nebem bylo oblíbenou vesnickou zábavou, a to především v létě o nedělních večerech. Některé ceilí tance jsou pojmenovány podle tradičních irských skladeb, na které bývají nejčastěji tančeny, některé podle regionu v Irsku, kde byly objeveny a některé vyjadřují druh hudby a/nebo velikost tance. Většina ceilí tanců může být tančena na jakoukoli skladbu ve vhodném rytmu (jig nebo reel). Ceilí tance byly silně ovlivněny francouzskými čtverylkovými tanci a hodně z nich se tancuje ve stejné formaci, ale dost se jich tančí i v dlouhých řadách, kruzích, nebo v setech různých velikostí, v párech či trojicích. Tanečními kroky jsou základní kroky pro soft shoes (promenáda, sedmičky, trojky). Ceilí tance byly ustáleny a vytištěny v příručce An Coimisiún – Ár Rince Fóirne (sbírka třiceti populárních ceilí tanců), jako ukázky typických irských lidových tanců; se kterými se nyní též soutěží, případně detailní znalost těchto tanců je požadována při jakýchkoli zkouškách. Většina ceilí tanců je na soutěžích výrazně zkrácena vzhledem k časovým podmínkám. Ceilí tanců je ale ve skutečnosti mnohem více než třicet. Příkladem tanců, které nejsou uvedeny ve sbírce třiceti ceilí tanců, jsou: Every Men Chance, 2-Hand Country Dance, An Lasair Reel, Jubilee Jig, atd.

Kam za Irskem v ČR?

6.únoraDiashow Irsko (Diashow)
Praha, Městská knihovna od 19:00
7.únoraMalemIrish (Hudba)
Praha, Vagon od 20:00
8.únoraPomalá session (Hudba)
Praha - DarkVelverCafeBar, Husitská 15 od 19:00
9.únoraIrish Music Session (Hudba)
Praha, Whisky & Kilt od 20:00
17.únoraBran (Hudba)
Praha, Balbínova poetická hospůdka od 20:00

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků