Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality 31. 12. 2018

Revue – Leden 2019

Rádi bychom byli i v novém roce informátory a propagátory irské – zejména tradiční – kultury zde v Česku a zdrojem informací o tom, jak se daří této kultuře v jiných částech světa, zejména v samotném Irsku. Pokud nám v tom pomůžete, mohou být tyto stránky ještě zajímavějším zdrojem. Uvítáme upozornění na zajímavé akce. Rádi sem umístíme články a úvahy na témata, která souvisí se zaměřením našich stránek a to i v případě, že budeme zastávat jiné stanovisko. Přijmeme slušné diskuzní příspěvky – slušné neznamená souhlasné, ale slušné ve smyslu zásad Mirka Dušína a jeho klubu Rychlé šípy. Budeme vděční i za zajímavé fotografie reportérského charakteru, případně uměleckého z oblasti muziky a tance.
Rád bych vyslovil ještě jednu prosbu. V této  době, kdy mě uskřípnutý nerv připoutal k posteli, jsem si prohlédl heslo Irský tanec ve Wikipedii. Heslo je už podstatně lépe zpracované, než tomu bylo v minulosti. Nicméně se nevyhýbá třem nedostatkům: 1) je hodně psán z pozice jednoho tanečního klubu nebo taneční školy. Zaznívá tam více “jájství” než je pro encyklopedii tohoto druhu vhodné. Jedná se zejména oblast, kde je popsán irský tanec v Česku. 2) To jájství se možná projevuje i v tom, že informace nejsou aktualizovány – například v oblasti počtu TCRG. Kdo tam vloží nějakou informaci, měl by mít zodpovědnost za aktuálnost a platnost této informace. 3) Informace jsou nekompletní a dokonce i nesprávné, případně špatně (polovičatě) interpretované. Projevuje se to zejména tam, kde autor textu si neví rady se sety a sety tj. mezi oblastí irského set dancingu a sety v soutěžním tanci ve step dancingu. Úplně není jasné, jak je to s organizacemi, které ve světě působí vedle An Coimisiún atd. Letní škola, kterou pořádá naše rodina, je tam nazvána Letní škola irských tanců. Tento název byl naposledy použit jako paralelní název k Bernard’s Summer School naposledy v roce 2009. Myslím, že každý, kdo tam přispívá, by si měl být vědom toho, že musí podat informaci, která je úplná, ověřitelná a nezpochybnitelná, případně opřená o nějaké prameny.

– Prosinec začíná návštěvou koncertu skupiny Rí Ra v Salmovské literární kavárně v neděli 2. 12. Trochu jsem byl překvapen relativně malým zájmem o tuto předvánoční akci. Většina návštěvníků vyjma několika málo  jiných byli spíše přátelé a rodinní příslušníci. Ale to už mi tu celkem vzato připadá jako ustálený trend: do Salmovky se chodí za relativně intimními akcemi a nebo jde téměř o uzavřenou společnost. Vlastní koncert se pohyboval v intencích naznačeného kulatého životního jubilea Davida Ryšánka (basskytara) a průvodní slovo Michala Cádry (kytara) bylo naplněno vtípky, kterým však asi nejlépe rozuměla kapela sama a nebo možná rodinní příslušníci. Ale protože to byl takový spíše neformální koncert, nevyznělo to rušivě. Asi nejlepší pocit jsem měl z písní zpívaných Klárou Laštovičkovou, ale ne vždy z doprovodů, kde dost často stál melodický nástroj proti třem rytmickým a v nenazvučeném prostředí výsledek nebyl vyvážený. A jak správně podotknul Pavel, který mě předběhnul v odpovědi na otázku, co jejich hudbě chybí: banjo.

 Na závěr si se skupinou přišel zazpívat i harfeník Seán Barry.

– Rád jsem v předvánočním čase navštívil koncert skupiny Michal Hromek Consort. Myslím, že právě toto hudební těleso má cit pro výběr předvánočního repertoáru a skutečně jsem nebyl zklamán. Koncert se konal v žižkovském Atriu ve středu 5. prosince. Vedle základních členů consortu (Michal Hromek, Daniel Mikolášek a Jakub Klár) se na koncertu představili i hosté – Magdaléna Klárová – hoboj, anglický roh, zobcová flétna, Kateřina Lískovcová – housle a Klára Boudalová – zpěv.

Repertoár byl v první části hodně anglický (zřejmě s ohledem na blížící se brexit) a těsně před přestávkou consort přidal úpravu třech skladeb Turlougha O’Carolana. Po přestávce jsme si poslechli 5 adventních písní vzniklých úpravou staročeských rorátů, tři francouzské vánoční písně, čtyři písně na texty básníka Pavla Kolmačky a 3 anglické koledy. Z koncertu jsme odcházeli s příjemným pocitem, že se Vánoce opravdu už blíží.

Prosincový veřejný trénink The Prague Irish Set Dancers v prostorách kavárny U hrdinů se konal ve čtvrtek 13. prosince. Oproti předchozím akcím stejného druhu v těchto prostorách měla tato nepoměrně větší účast a tak se tancovalo někdy i ve dvou setech a ještě pár zájemců bylo “na střídačce”. Vzhledem k tomu, že zde byli převážně tanečníci, kteří se věnují setům již delší dobu, odpadlo zdlouhavé vysvětlování jednotlivých figur  a podstatně více se tancovalo. Režii večera měla ve svých rukou tradičně Lucka. Začali jsme Mazurkou, prošli jsme přes Clare Lancers, Connemaru, Merchant a některé vybrané figury z Castle a Borlinu až k Ballyvourney Jig setu. V průběhu večera došlo i k tradičním vánočním přáním, předávání drobných dárků a konzumaci zdobených perníčků, které připravily Lucka s Janou.

– V pátek 14. prosince zhruba po tříměsíčním působení v rámci inSpiral Dance Company se vrátila do Irska Colene Nee. V době, kdy Tereza Bernardová se vzhledem ke svým mateřským povinnostem nemohla plně věnovat vedení tanečních tréninků školy, byla Colene výrazným a plnohodnotným pomocníkem a podle instrukcí Terezy velmi dobře odvedla trenérskou práci nejen v Česku, ale i ve Finsku a Německu. Velmi kvalifikovaně si počínala na tanečních lekcích s velmi rozdílným věkovým složením účastníků. Její “Jak se máš?” při každém setkání nám teď tady trochu bude chybět stejně jako odpočítávání či pokyny, které se snažila dávat v češtině. Na oplátku se podělila s účastníky lekcí třeba o číslovky v irštině.

S ohledem na to, jak si ve své činnosti vedla, jsme se rozhodli jí nabídnout pozici tanečního lektora na BSS 2019. Zároveň jsme jí dali na zvážení, zda by nechtěla také se ujmout lekcí irštiny na této BSS.  Colene, ač je rodilá mluvčí irštiny (pochází z oblasti Carny), tento jazyk navíc studuje na universitě.

– Zajímavou akcí, která se konala v pátek 14. prosince v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl koncert skupiny Martina Žáka New – Time Country Band. Martin tuto akci pojal jako takové sousedské předvánoční setkání a skutečně jsem měl pocit, že se tam všichni zúčastnění dobře znají.

New – Time Country Band


Míla Nevrlý

Velká většina písní více než dvouhodinového koncertu byla ze světa country a opatřená texty Martina Žáka. Vlastní hraní bylo proloženo i četbou zajímavých textů blízkých předvánoční době. Hostem večera byl také Martinův přítel a spisovatel Míla Nevrlý a vydavatelka jeho knih paní Alena Beňadíková. Martin opět potvrdil, že on a jeho rodinný tým (tedy ty jejich děti ale vyrostly) má velký talent pro pořádání obdobných akcí a dokázali vedle velmi příjemného hudebního prostředí vykouzlit v sále knihovny neméně příjemnou a útulnou atmosféru předvánoční. Děkuji Tee Vojtěchové, která mě doprovázela na této akci, za její společnost.

– 14. prosinec byl také dnem, kdy jeden z příjemců našich DVD  z letních škol – Irish Music Traditional Archive se sídlem v Dublinu – zařadil do adventního kalendáře na svých webových stránkách část videa z BSS 2017 s choreografií Jasona O’Neilla Acapella. Jsme moc rádi, že se i tímto počinem aktivovaným ze strany ITMA dostává naše letní škola do zase trochu širšího povědomí.

– Taneční skupina/škola Coiscém uspořádala v neděli 16. prosince Coiscéim vánoční galavečer v divadle Rokoko. Před hledištěm naplněným většinou rodiči, příbuznými, přáteli a kamarády předvedli tanečníci a tanečnice této školy 20 tanečních a jedno hudební vystoupení. a programu participovaly všechny části školy, tj. nejen skupina Coiscéim, ale i její školáci včetně těch z Ústí nad Labem. Coiscéim v letošním roce přešel v soutěžní části pod slovenskou TCRG Adrianu Šturdíkovou a i tato změna se projevila v některých vystoupeních. Nicméně k nejpropracovanějším choreografiím večera patřily ty, které byly v minulosti připraveny pro některý z ročníků Irského máje pro přehlídku Pod jednou střechou. Tyto choreografie působily velmi dobrým dojmem a byly nejpokročilejšími tanečníky předvedeny velmi dobře.

 

Coiscéim má poměrně velkou základnu tanečních pokračovatelů na různých stupních taneční dovednosti od malých dětí až po dospělé. Také tyto tanečníky a tanečnice bylo možno vidět ve vystoupeních různých kurzů. Zde patrně k nejroztomilejším patřily právě děti, které sklidily velký potlesk. Z jinak celkem jednolitého programu vybočovala dvě programová čísla. Tím prvním bylo hudební vystoupení houslistky a tanečnice Coiscéimu v jedné osobě společně s Kristiánem. Druhým bylo experimentální vystoupení  skupiny, které mělo svoji premiéru právě na přehlídce Pod jednou střechou a kde se irský tanec spojil  s výrazovým tancem a hraným projevem včetně recitace. Tento projekt má název Tuatha Dé Danann a pojednává o příchodu tohoto prastarého mýtického národa do Irska. Celé provedení se skládalo z osmi choreografií.


Celá akce byla jistě pěkným vyvrcholením celoroční a možná několikaleté práce skupiny a školy a jako taková si zaslouží ocenění, kterého se jí dostalo v průběhu večera prostřednictvím potlesku. Určitým nedostatkem byla moderátorka Vánočního galavečera, která projevem – neměl jsem pocit, že něco ví o irském tanci či dokonce o Coiscéimu –  i oblečením dost kontrastovala s večerem. Pár konstatování v programu – “Kdo by neznal ty dobré muže v červených kabátcích, kteří šířili slávu britského impéria” či žonglování se slovem tradiční ve spojení “tradiční Irsko” nebo “tradiční irské tance” mě také zaujalo a jen mi potvrdilo, že důraz na soutěžní tanec ve většině tanečních škol a skupin limituje u tanečníků znalost reality a historických souvislostí spojených s Irskem a irským tancem. Potěšitelné pro mě bylo, že jsem v hledišti zaznamenal nejméně dva tanečníky z jiných skupin. To je docela pokrok s ohledem na aktuální a dlouhodobý trend, kdy soutěžní taneční skupiny se na sebe usmívají na soutěžích, ale vlastních akcí se navzájem nezúčastňují. A tak mě napadlo, že moje připomínka k festivalu Irský máj, konkrétně k části Pod jednou střechou, že je škoda, že skupiny nevidí z kapacitních důvodů divadla svoje vystoupení navzájem, je asi lichá. Vypadá to, že to vadí jenom mně. A tak se omlouvám pořadatelům za tuto mou připomínku, kterou jsem jim jako Májový skeptik v minulosti sděloval.

–  Veselé kopýtkování se Sona Sól jako předvánoční setkání této skupiny a školy se svými přáteli a příbuznými spojené s tanečním vystoupením se uskutečnilo ve čtvrtek 20. prosince v sále ABF Nadace na Václavském náměstí. Večer se skládal ze dvou bloků vystoupení, která byla zakončena výukou setových tanců pro přítomnou veřejnost. Podobně jako u Coiscéim tu divák měl možnost vidět taneční choreografie taneční skupiny a jednotlivých kurzů taneční školy. Hned v úvodu vystoupili nejmladší účastníci tanečních lekcí TJ Academy of Irish Dance. Pod tímto názvem budou tanečníci a tanečnice této skupiny vystupovat při soutěžích v rámci CLRG.
Stejně jako v loňském roce tvůrci jednotlivých choreografií ve velké většině využívají vánoční melodie a písničky. Výjimku tvoří předváděné setové tance. Už jako druhé číslo předvádí tanečnice z University Třetího Věku ČVUT  1. figuru z Aran Setu a v 2. polovině tanečníci předvádí 2. figuru tohoto setu. V rámci výuky veřejnosti po první předváděcí části Tereza MacJindrová vyučuje i třetí poslední figuru tohoto setu. V průběhu večera bylo možno shlédnout několik softových a několik stepových choreografií.

 

Tanečníci se také pochlubili svými tanečními úspěchy na soutěžích v posledních několika měsících od doby, kdy se Tereza stala TCRG, tedy certifikovanou učitelkou tance a začali soutěžit pod hlavičkou TJ Academy of Irish Dance. Předváděcí část byla zakončena choreografií Acapella, kterou odtancovala nejpokročilejší část kopýtkového tanečního týmu. Na závěr naučila Tereza přítomné zájemce Merchant Set.
Večer celkově působil uvolněně a neformálně a uskutečnil se v dobré náladě účinkujících i přihlížejících.

– Poslední Irish Music Session v roce 2018 ve Whisky & Kilt klubu se uskutečnila v pátek 21. prosince. Sešla se tu velmi silná sestava hudebníků z různých skupin – od Isary (Filip a Kristýna), přes Sona (Vojta, Ondra, Martin, Gino), Rookery (Tomáš a Verča),  Gliondar (Renata), dále další hudebníci jako Jan Banis, Martin, Steven, Mirek Pátek, Jeffrey Zajac a samozřejmě Zdenek Poledna a Miluše a ještě několik dalších.

Jeffrey Zajac – foto M.Utišilová

Hrálo se pěkně, ale nikoliv dlouho. Snad proto, že akce se konala skoro těsně před Štědrým dnem a dost hudebníků bylo tzv. přespolních, netrvalo vlastní hraní přes půlnoc.

– Prostřednictvím facebooku se mohli návštěvníci a přátelé Anety Dortové dočíst o jejím vystoupení společně s legendární kapelou Kíla na stadionu v Galway u příležitosti jejich 30. výročí koncertování. Aneta v ukázce předvedla skvělý stepařský výkon a mohli jsme zaregistrovat pochvalné uznání z hlediště. Je vidět, že Aneta své ambice nijak nelimituje a svého pobytu v Irsku využívá s plným nasazením. Držíme jí palce.

 

Vcházíme do roku 2019 s přáním, aby se nám žilo přinejmenším stejně dobře jako dosud, aby nám nechybělo zdraví, přišlo za námi kus štěstí a abychom eventuální nespokojenost dokázali vytěsnit pomocí našich aktivit – pracovních i mimopracovních. Po svých zkušenostech musím říci, že spokojenost se svým životem má každý ve svých rukou a je třeba se smířit s tím, že pomocnou ruku ve svých problémech najdete spolehlivě a vždy jen na konci svého ramene.

Přejeme návštěvníkům našich stránek, našim příznivcům a všem milovníkům a fandům dobré kultury – zejména té irské –  jménem Bernards a příbuzenských jednotek hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2019, ať Vám vše vychází, ať se všechno podaří, ať stále více bohatnete (a tím zrovna nemyslím jen a hlavně hmotné bohatství), ať najdete další dobré kamarády a přátele (nejen ty facebookové) a ať jste někomu či něčemu užiteční (nejvíce člověk roste v práci pro druhé). Těšíme se na Vás na zajímavých akcích, kterých jistě v roce 2019 bude hodně, ale musíme se o to všichni tak trochu postarat.

 

 

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

Kam za Irskem v ČR?

21.červnaZávěrečný večer Veselých kopýtek a TJ Academy of Irish Dance (Tanec)
Praha, Divadelní sál Emauzského opatství od 19:00
23.červnaZávěrečné vystoupení RIDA (Tanec)
Praha, KC Novodvorská od 18:00
24.červnaMůj báječný rozvod (Divadlo)
Praha, Studio Dvadivadlo od 20:00
G.Aron
26.červnaMůj báječný rozvod (Divadlo)
Praha, Studio Dvadivadlo od 19:00
G.Aron
27.červnaConamara Chaos (Hudba)
Praha, kavárna Liberál od 19:30

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků