Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality 30. 1. 2019

Pozor na heslo Irské tance na Wikipedii

Před časem jsem na našich stránkách zmiňoval zpracování hesla Irské tance ve Wikipedii. Nyní mi to nedalo, abych ten text nerozebral a neoznačil nesmysly, chybné a chybějící informace a další nedostatky, kterých se autoři textu dopustili. Myslím si, že zejména veřejnost, která ve Wikipedii hledá potřebné informace, by měla mít možnost je čerpat z textu, který je jasný, pravdivý, úplný a nezkreslující. To je ale asi velmi těžké, protože Wikipedie nemá účinnou obranu proti samozvaným znalcům. Já sám se za znalce nepovažuji a to mi brání v tom, abych dobře heslo Irské tance zpracoval.

Tučným zvýrazněním jsem označil informaci či text, ke kterému se pod odstavcem vyjadřuji. Moje vyjádření je psáno pod textem proloženým písmem.
Nejsem neomylný a rád přijmu poznámky ke svým výhradám. Možná, že některý z autorů mi vysvětlí něco, k čemu jsem naopak ve svém pohledu na irský tanec ještě nedospěl.

Václav Bernard

 

Irské tance

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pod pojmem irské tance rozumíme skupinu tradičních tanečních forem pocházejících z Irska, které lze rozdělit na step dancing, seán nos a ceilí.

Sean nós může znamenat také zpěv, proto by bylo v encyklopedii vhodné celou oblast sean nós dancingu nešidit ve zmínkách právě o slovo „dancing“.

Společenské irské tance se dále dělí na céilí tance a setové tance neboli sety. Irské sety se tančí v různých uspořádáních. Ceilí se tančí v nejrůznějších formacích složených ze dvou až šestnácti tanečníků. Oba druhy společenského tance se dále liší stylem a technikou tance. Společenské irské tance představují živou tradici. Některé tance jsou napříč taneční komunitou k vidění v mnoha obměnách a není výjimkou tance upravovat či vytvářet zcela nové.

Velmi častým omylem způsobeným neznalostí autorů je používání slova sety, které má v oblasti irských tanců více významů.
Ceilí tance je nesmyslné omezovat počtem 16 tanečníků jen proto, že autor textu zřejmě zná v této oblasti  jeden tanec, který má tuto číslovku v názvu. Proč by se však musel tanec Walls of Limerick či Harvest-time Jig tancovat maximálně v 16 osobách (jde jen o namátkový příklad).

Pro moderní step dancing, který v roce 1994 proslavila světoznámá show Riverdance, je charakteristický rychlý pohyb nohou v kontrastu s kontrolovaným držením trupu a nehybnými pažemi. Do této kategorie spadá především soutěžní irský tanec a show tance.

Tady by měl autor vysvětlit, když už to neudělal v úvodu, co je to soutěžní irský tanec a show tanec.

Na soutěžích v irském tanci je nejčastěji k vidění sólový moderní step dancing, ale existují například i soutěže v ceilí tancích. Pro soutěžní tanec je typické kontrolované, nikoli však strnulé, držení trupu, napnuté, u těla držené paže a rychlé a precizní pohyby nohou. Tančí se v měkkých botách (“soft shoes”) nebo tvrdých (stepových) botách (“hard shoes”).

Jaké že to máme soutěže v ceilí tancích? Vzhledem k tomu, že není hned na počátku vysvětlena struktura soutěžení v irském tanci, text vzbuzuje dojem, že existují nějaké samostatné soutěže v ceilí tancích. Samozřejmě proč nikoliv? Například v USA existují taneční kluby, které se věnují výhradně ceilí tancům v souladu se vší technikou v nich obsažených. Ale jestli v tom ještě soutěží, na to nedokáži dát odpověď.

Je pravděpodobné, že irské taneční tradice vznikaly ruku v ruce s tradiční irskou hudbou. Počátky irského tance jsou nejasné, víme ale, že byl později ovlivněn tanečními formami z kontinentální Evropy, především čtverylkou. Taneční mistři cestovali a vyučovali po celém Irsku až do počátku devatenáctého století. Soutěžím a veselkám nebyl v té době nikdy vyhrazen velký prostor, takže taneční mistři měli pro svá vystoupení málo místa. Tančili tedy na stolech nebo dokonce na sudech. To mělo za následek vznik značně svázaných tanečních stylů bez přesunů po taneční ploše a bez pohybu paží, které tanečník držel napnuté u těla. Později přestal prostor být problémem a irské taneční styly na to reagovaly zapojením větších pohybů a přesunů po pódiu, jak můžeme vidět například ve zmíněné show Riverdance.[1]

Tento celý text je nesmyslnou pohádkou, výmyslem, neznalostí autora a nepochopením obsáhlejších textů. První věta se vztahuje k irskému set dancingu. Taneční mistři jsou velká kapitola v historii irského tance, která se psala ještě v první polovině 20 stol. Tancování na stolech či sudech vůbec nesouviselo s nedostatkem prostoru. Tady autor zmatečně popsal asi 3 století vývoje irského tance.

Obsah

1 Céilí tance
2 Setové tance
3 Step dancing
3.1 Tance
3.2 Boty a kostýmy
3.3 Struktura soutěží
4 Irské tance v ČR
5 Reference
6 Externí Odkazy

Céilí tance[editovat | editovat zdroj]

Céilí /ˈkeɪli/ tance jsou v Irsku i po světě k vidění v mnoha, často od sebe dosti odlišných, variacích. Počet tanečníků potřebných pro různé tance je od pouhých dvou až po šestnáct. Některé tance je možné tančit jako postupové v kruhu nebo dlouhém zástupu tvořeném teoreticky neomezeným počtem párů (takovými tanci jsou například The Walls of Limerick, The Waves of Tory, Haymakers Jig, An Rince Mór, nebo Bonfire Dance). Céilí tance se často tančí v rychlém tempu a některé jsou poměrně složité (například Antrim Reel nebo Morris Reel). Na společenských akcích se můžeme setkat s „vyvoláváním“, kdy určená osoba v průběhu tance ohlašuje bezprostředně následující kroky nebo figury, aby si mohli zatančit i ti, kteří tanec dobře neznají. Céilí se nejčastěji tančí za doprovodu tradičních nástrojů – bodhrán (irský buben), fiddle (irské housle), whistle (kovová píšťala) nebo koncertina (šestihranná tahací harmonika) – spolu s dalšími nástroji (např. běžná tahací harmonika, kytara, příčná flétna).

Autor se sám o sobě limituje v oblasti ceilí tanců sbírkou 30 irských ceilí tanců, ale tanců, kde se využívá stejná technika je daleko více. Sbírku Ar Rinncidhe Foirne si vytvořila v průběhu 20. století ve třech etapách An Coimisiún pro své potřeby a potřeby soutěžního tance.

O irské tradiční hudbě má autor také velmi limitní znalosti. Koncertina například vůbec není irský tradiční nástroj, ale naopak tam chybí irské loketní dudy a harfa. Začít výčet nástrojů bubnem asi není úplně šťastné.

Označení céilí tanec pochází z 19. století, kdy ho zavedla Gaelská liga. Podstatné jméno céilí označuje společenskou událost s irskou hudbou a tancem, jako přídavné jméno pak specifikuje typ tance. Na některých céilithe (množné číslo slova céilí) se tančí jen céilí tance, na jiných jen setové tance a na některých směsice obou druhů.

Úplně si nedokáži představit, co označená věta vlastně sděluje.

Céilí tance je možné tančit i na soutěžní úrovni, přičemž soutěžní tance jsou přísnějšími a precizněji prováděnými verzemi tanců společenských. Využívá se třiceti céilí tanců, které mají standardizovanou podobu a jsou zapsány v knize Ar Rinncidhe Foirne jako typické ukázky irských lidových tanců. Z časových důvodů se na většině soutěží tančí jen krátké ukázky, ne celé tance.

Uvedená sbírka, jak již jsem zmiňoval, vznikla ve třech časových úsecích ve 20. století. Tance byly z části upraveny a zčásti vytvořeny pro potřeby An Coimisiún. Jako o lidových tancích bych psal spíše o těch, které byly uvedeny v různých sbírkách před vznikem tohoto výběru An Coimisiún.

Třicet oficiálních tanců z Ar Rinncidhe Foirne:

Bonfire Dance
The Walls of Limerick
Harvest-Time Jig
Four-Hand Reel
Two-Hand Hornpipe (Siamsa Beirte)
Duke Reel
Fairy Reel
An Rince Mór
Siege of Ennis
The Siege of Carrick
The Rakes of Mallow
Antrim Reel
The Bridge of Athlone
The Cross Reel
Eight-Hand Jig
Eight-Hand Reel
The Gates of Derry
Glencar Reel
Haste to the Wedding
Haymakers Jig
Humours of Bandon
St. Patrick’s Day
Lannigan’s Ball
Morris Reel
High-Cauled Cap
Sixteen-Hand Reel
Rince Fada (dlouhý tanec)
Trip to the Cottage
The Waves of Tory
The Sweets of May
Copak jsou to asi oficiální tance v této souvislosti?

Setové tance[editovat | editovat zdroj]

Irské setové tance vznikly z francouzských čtverylek, které si Irové změnili k obrazu svému pomocí irské hudby a kroků z irského tanečního stylu sean-nós. Setový tanec poznáme podle charakteristické formace tanečníků. Tančí sety čtyř párů (tedy osmi tanečníků) uspořádaných do čtverečku. Tanec se skládá z několika figur, z nichž každá má několik částí. Existují figury pro různé rytmy, nejčastěji reely, jigy, polky, hornpipy a slidy. Různé setové tance mají původ v různých částech Irska a často nesou jméno místa svého původu (například The Corofin Plain Set, The South Galway Set nebo The Clare Lancers Set).

Irský set dancing má svůj původ ve čtverylkách, které byly hojně tancované na dvorech francouzských králů zejména v 17. století. Nicméně k šíření čtverylek po celé Evropě přispěly napoleonské války a zejména návraty vojáků z těchto válek. Čtverylky se začaly tancovat nejprve v Anglii a teprve odtud se dostaly do Irska. Po vzniku samostatného Irska na počátku 20. století však bylo vše, co přišlo z Anglie, zavrženo a s tím i setové – čtverylkové – tance. Teprve v druhé polovině 20. století dochází díky některým osvíceným sběratelům (např. Connie Ryan) k oživení tato část irské taneční kultury.
Nějak si tu však autor neporadil se setovými tanci právě v oblasti step dancingu. To způsobuje zmatky.

Step dancing[editovat | editovat zdroj]

Pojem step dancing dnes nejčastěji označuje moderní formu irského tance, která se přímo vyvinula ze starého stylu step dancingu. V Irsku najdeme step dancing v několika podobách (včetně staré techniky sean-nós a starého stylu step dancingu), nicméně podobou dnes pravděpodobně nejznámější je munsterská neboli jižní forma, která je formalizovaná An Coimisiún le Rincí Gaelacha, Komisí irského tance.

To jsou informace, které se sice v literatuře o irských tancích  vyskytují, ale nejsou vysvětleny. To by vyžadovala hluboké studium historických materiálů, které u autorů tady na Wikipedii asi nelze čekat.

Step dancing je nejčastěji k vidění při formálnějších příležitostech než irské společenské tance, například na soutěžích nebo vystoupeních pro veřejnost.

Tance[editovat | editovat zdroj]

Formy moderního step dancingu lze rozdělit do dvou hlavních kategorií podle typu taneční obuvi: tanec v měkkých botách („soft shoe dancing“) a stepový tanec v tvrdých botách („hard shoe dancing“).

V měkkých botách se tančí čtyři styly: reel, slip jig, light jig a single jig (někdy zvaný hop jig). Reely bývají ve 4/4 (případně 2/4 či 2/2) taktu, slip jigy v 9/8 taktu. Single jigy i light jigy jsou v 6/8 taktu, ale mají jiné rozložení těžkých dob. Mezi styly v tvrdých botách patří hornpipe v synkopovaném 2/4 nebo 4/4 rytmu, treble jig (známý též jako heavy jig nebo hard jig) v pomalém 6/8 rytmu, treble reel tančený na reelovou hudbu a tradiční sety, skupina tanců tančených na setovou hudbu a obsahující setové kroky. Frázování hudby k mnoha tradičním setům je nepravidelné. Mezi tradiční sety patří například St. Patrick’s Day, Blackbird, Job of Journeywork, Three Sea Captains, Garden of Daisies, Jockey to the Fair nebo King of the Fairies. Existují i náročnější moderní sety, které tančí pokročilí tanečníci. Tančí se na setovou hudbu, ale nemají setové kroky.

Asi bych se vyhnul slovo styl a nabídnul bych místo toho sousloví „tance v následujících rytmech“. Je to delší, ale vystihuje to realitu. Copak je to asi setová hudba a setové kroky?
A na jaképak kroky se tancují moderní sety, když nemají setové kroky?

Na soutěžích tanečník obvykle tančí od čtyř do šesti kroků, podle úrovně pokročilosti. Délka jednoho kroku je osm taktů hudby a každý krok se tančí napřed od pravé a hned poté od levé nohy. Formát setů je jiný: Tanečník obvykle nejdříve zatančí jeden krok, který trvá osm taktů hudby a hned se opakuje od druhé nohy, podobně jako u jiných tanců. Pak ale následuje set, který je šestnáct taktů dlouhý a neopakuje se.

„Pak následuje set“ – a co se tancovalo do té doby na těch 16 taktů?
V celé této kapitolce autor sice jmenuje tance podle rytmů, setové tance, ale vůbec neuvádí čtenáře do celé široké oblasti soutěží v irských tancích, které pořádají různé taneční organizace po celém světě, o pravidlech, zkouškách atd. K tomu se dostává až poněkud dále.

Boty a kostýmy[editovat | editovat zdroj]

Irské taneční obuvi jsou dva druhy, zmíněné měkké boty (soft shoes) a stepové boty (hard shoes). Měkké boty se nejčastěji vyrábí z černé kůže a dámské a pánské provedení se od sebe velmi liší. Dámské měkké boty, známé jako ghillies či počeštěně ghilky, se tvarem podobají baletním piškotům. Na rozdíl od nich se ale k noze upevňují dlouhými tkaničkami, s jejichž pomocí se dá bota utahovat od prstů až po vršek nártu. Poté se tkaničky na nártu překříží, obtočí okolo chodidla a nahoře zavážou. Mezi očky na tkaničky na nártu má mnoho typů ghilek hluboké oválné výkroje, které spolu se šněrováním vytváří charakteristický estetický efekt. Pánské měkké boty se nazývají reel shoes (boys reel shoes, česky také reelky). Podobají se jazzovým botám, ale mají výrazný tvrdý podpatek. Podpatky se využívají na hlasité klikání, které je tradičně součástí mužského tance v měkkých botách.

Ještě několik generací zpátky se na soutěže běžně chodilo v „nedělním“ – každý si zkrátka vzal své nejlepší oblečení. Dnes má většina tanečních škol své kostýmy, ve kterých soutěží tanečníci nižších pokročilostí a které jsou jinak určené k vystoupením pro veřejnost. Tanečníci, kteří jsou na soutěžích úspěšní nebo mají při vystupování sólové role, si pak často pořizují kostým vlastní. Každý sólista či sólistka má jiný a jeho design a barvy záleží na preferencích tanečníka. Móda silně zdobených a vyšívaných dámských šatů, která přišla v 70. a 80. letech dvacátého století, stále přetrvává a u dívčích kostýmů je tendence k až přehnané zdobnosti dnes ještě silnější. Na soutěžích panuje také móda kudrnatých vlasů. Většina žen a dívek nosí kudrnatou paruku nebo příčesek, některé si ale vlní své vlasy. Muži a chlapci na soutěže zpravidla nosí košili, vestičku, kravatu a černé kalhoty.

Struktura soutěží[editovat | editovat zdroj]

Oficiální soutěž v step dancingu se nazývá feis ([feš], množné číslo feiseanna [fešna]). Slovo feis pochází z irštiny, kde znamená „slavnost“ (přísně vzato slavnost se soutěžemi v hudbě a řemeslech). Soutěže jsou členěny na kategorie podle věku a pokročilosti. Názvy úrovní a další organizační záležitosti se liší stát od státu a oblast od oblasti. Tanečníci jsou hodnoceni na základě techniky (práce nohou, vytočení, stoj na vysokých špičkách…), stylu (ladnost, energičnost…) a dalších parametrů, jako je frázování, rytmus nebo zvuk tvrdých bot.

Myslel jsem si, že se to liší podle organizací, které ve světě se irským soutěžním tancem zabývají.

Každoročním regionálním šampionátům se říká oireachtas (/oʊˈrɒktəs/). Takové soutěže pořádá každá z velkých step dancingových organizací. Největší soutěží je Světový šampionát pořádaný organizací An Coimisiún, kterého se účastní na 6 000 tanečníků z více než 30 zemí.

A nejen regionální šampionáty se nazývají oireachtas – viz například knija The Terminologie of Irish Dance od Orfhlaith Né Nhriain.

Oireachtas Rince Na Cruinne neboli Světový šampionát (pro tanečníky zapsané pod An Coimisiún) se poprvé konal v roce 1970 ve škole Coláiste Mhuire Dublinu. Později se šampionát začal stěhovat po Irsku a Severním Irsku. Jinde se poprvé odehrál v roce 2002, a sice ve skotském Glasgow. V roce 2009 se pak Světový šampionát poprvé konal v USA, konkrétně ve Filadelfii. V roce 2011 se konal opět v Dublinu, 2012 v Belfastu a 2013 v Bostonu. Šampionáty pro roky 2014 – 16 jsou vypsány do Londýna, Montréalu a Glasgow (v tomto pořadí). Glasgowský šampionát z roku 2010 byl zpracován v dokumentárním snímku BBC Jig, který je určitým vhledem do života tanečníků světové úrovně.[2]

Autor podobné (a nepříliš důležité) informace by měl být zodpovědný a informaci podléhající času by měl včas upravit.

Celoirský a mezinárodní šampionát (All Ireland and International Championships) organizace An Comhdhail se každoročně koná o Velikonocích. O Velikonocích pořádá svůj Světový a evropský šampionát (World and European Championships) i organizace WIDA (World Irish Dance Association, Světová asociace irského tance), která sdružuje převážně tanečníky z kontinentální Evropy. Nejdůležitější soutěží organizace NAIDF (North American Irish Dance Federation, Severoamerická federace irského tance) je The Nationals.

 

Irské tance v ČR[editovat | editovat zdroj]

Stejně jako irské hudbě, i irskému tanci se začíná věnovat více pozornosti na sklonku devadesátých let. V roce 1997 byl založen první klub irských tanců v ČR Rinceoirí [rinkojrí], který je dodnes největší taneční skupinou a školou zabývající se irskými tanci v ČR. Teprve několik let poté začaly vznikat další skupiny a školy, nejprve v Praze, později v Brně a Ostravě a v dalších městech (Liberec, Jablonec n.N., Plzeň, Olomouc atd.)

Do českého povědomí se irský tanec dostal díky vystoupení Lord of the Dance a Riverdance v ČR. Irskému tanci se dá v Česku věnovat rekreačně i soutěžně, mnohé skupiny irských tanců pořádají také více či méně profesionální vystoupení pro veřejnost. Česká republika má v současné době 3 držitelky lektorského titulu TCRG, který umožňuje vysílat svěřence na všechny úrovně soutěží v Evropě i ve světě. Těmito lektorkami jsou: zakladatelka taneční školy Luas Dancing School Tereza Bachová, spoluzakladatelka taneční školy inSpiral Dance Company Tereza Bernardová a bývalá členka taneční skupiny Rinceoirí Marie Dernovšková. Mnoho českých tanečníků ale soutěží pod záštitou zahraničních lektorů, například pod TCRG Adrianou Šturdíkovou (Avalon Academy – taneční skupina Coiscéim), či TCRG Leanne Gray (McGahan Lees Academy – taneční skupina Rinceoirí). Každý rok v srpnu se koná Letní škola irských tanců v Praze, která je určena pro pokročilé tanečníky i širší veřejnost. Za účasti českých i zahraničních lektorů ji pořádá Václav Bernard.

Protože jsem byl u začátku irského tance v Česku, tak vím, že jsme toho tehdy moc o Riverdance a LOTD moc nevěděli (LOTD prvně přijeli v roce 2003 a Riverdance tu byl jen jedenkrát v listopadu 2004). Tím hybatelem tu byly aktivity spojené s učitelkou anglického jazyka na British Council Catherine Wood.
Bylo by dobré sdělit, že v Česku se soutěží výhradně v rámci organizace An Coimisiún  a získané učitelské tituly TCRG pocházejí právě z této organizace. Samozřejmě by bylo dobré, aby autor této části doplnil i jména dalších držitelů titulu TCRG v Česku, když tu někdo dokázal aktualizovat změny, ke kterým došlo v roce 2018 u Coiscéimu. Už úplnou maličkostí vzhledem k ostanímu je to, že jméno držitele TCRG je uvedeno až za jeho funkcí. Lépe by se slušelo napsat nejprve jméno a pak to, čím je či odkud pochází.

V lednu t.r. někdo – a to už je úplná drobnost – vyškrtnul příjmení Loužecká ze jména Terezy Bachové. Ale pokud si pamatuji, tak zakladatelka LUAS Dancing School byla opravdu Tereza Loužecká Bachová. Mám oficiální seznam registrovaných učitelů a porotců An Coimisiún z let 2012-2013 a tam Tereza je pod písmenem L jakou Loužecká Bachová. Myslím, že tady by to mělo být o faktech a ne o emocích.

Trochu mi vadí, že akci, kterou zde organizuji už 18 let a z toho posledních 10 let funguje pod názvem Bernard’s Summer School, stále autor textu nazývá Letní škola irských tanců a ignoruje skutečnost, že od roku 2005 tato letní škola není jen o irských tancích, ale i o irské hudbě, později i o zpěvu a irštině.

 

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Irish dance na anglické Wikipedii.

↑ Royston, Peter Riverdance on Broadway – Study Guide Abhann Productions, p. 17-18
↑ MCCARTHY, Todd. The Hollywood Reporter [online]. 16 June 2011 [cit. 2012-02-04]. Dostupné online.
Externí Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Helen Brennan: The Story of Irish Dance, Mount Eagle Publications Ltd., 1999 ISBN 0-86322-244-7
John Cullinane: Aspects of the History of Irish Céilí Dancing, The Central Remedial Clinic, Clontarf, Dublin 3,(1998), ISBN 0-9527952-2-1
An Coimisiún le Rincí Gaelacha: Ár Rincí Fóirne-Thirty Popular Céilí Dances, Westside Press (2003)
J. G. O’ Keeffe, Art O’ Brien: A Handbook of Irish Dances, 1. Edition, Gill & Son Ltd., (1902) [1]
Wiltrud Werner, Tänze aus Irland, Dieter Balsies Verlag Kiel 1997, ISBN 3-925594-47-7
Frank Whelan: The Complete Guide to Irish Dance, Appletree Press Ltd (2000), ISBN 0-86281-805-2
Rinceoirí
Coiscéim
Luas Dancing School
Letní škola irských tanců

 

Celkově si myslím, že struktura hesla je špatná, informačně zkreslující, promítají se zde subjektivní zájmy autorů textu.  Autoři jsou většinou nedůslední, nevzdělaní v této oblasti a silně povrchní. Kdyby autoři pořádně si přečetli jen jeden z uvedených knižních odkazů, nemohlo by zde být toto „dílo“. Na druhé straně tu chybí řada informačně cenných zdrojů. Ale o nich autoři asi vůbec nic nevědí.
Nepouštěl jsem se do hodnocení textu, které se týká soutěžení a soutěžních tanců. Nejsem členem žádné z organizací, které ve světě soutěžní irský tanec pořádají a tak nemám přístup k pravidlům tak, jako například certifikovaní učitelé (TCRG aj.). Pravidla podléhají módě a různým změnám podle toho, jak taneční organizace se ve světě mění. Proto se v textu mohou vyskytovat i další chyby či zastaralé informace, které původní autoři nezměnili, a nebo neodstranili.
Na druhou stranu jsme jako rodina udělali v této zemi dost proto, aby podobné informační nesprávnosti se nemusely v rámci pojednání o irském tanci vyskytovat. John Cullinane, významný exponent An Coimisiún, zakladatel tanečního archívu a autor řady publikací a článků mapujících irský tanec zejména ve 20. a 21. století navštívil Prahu v posledních šesti letech celkem 3x a i my jsme se snažili (a děláme to dále) jeho publikace zde nabízet.
Od roku 2008 do roku 2013 vyučoval na letní škole tanec Ronan McCormack, tanečník z 1. generace Riverdance, která byl v těchto letech zároveň členem nejvyššího tělesa An Coimisiún a z toho pohledu i významným zdrojem informací.

 

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

Kam za Irskem v ČR?

27.červenceRURA – Skotsko (Hudba)
Polička - festival Colour Meeting od 17:35
28.červenceRURA – Skotsko (Hudba)
Náměšť nad Oslavou - festival Folkové prázdniny od 17:30
31.červenceKatka Garcia a Luboš Malina (Hudba)
Náměšť nad Oslavou - festival Folkové prázdniny od 17:30
31.červenceTalisk – Skotsko (Hudba)
Náměšť nad Oslavou - festival Folkové prázdniny od 19:00
17.srpnaBernard’s Summer School 2019 (Hudba i tanec)
Praha, ZŠ Botičská od 19:00
BSS 2019 se koná v Praze ve dnech 17. - 23. srpna

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků