Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Irský místopis 29. 12. 2008

Tara

Další příběh vypráví o Connovi Sta bitev, který se postavil na Lialh Fáil (Kámen osudu na Královském trůně) a přinutil ho silně zakřičet – podle toho se rozpoznávali právoplatní nejvyšší králové Irska. Roku 435 zapálil sv. Patrik na nedalekém Hill of Slane velikonoční oheň, aby překonal pohanské ohně na Taře; pak přišel za Laoghairem, nejvyšším králem, vyjednávat o tom, že bude kázat křesťanství – nikoliv v duchu konfliktu, ale s návrhem partnerství.
V roce 1843 byla Tara svědkem obrovského shromáždění lidu Irska, které na protest proti spojení Irska s Velkou Británií sem svolal Daniel O´Connell. Sešlo se zde na 750.000 lidí vyslechnout jeho projev.

Tara na první pohled nepůsobí nijak omračujícím dojmem. Spíš jak pečlivě udržované golfové hřiště. Pouze zatravněné valy a kopečky dávají tušit, že se tu nacházejí pozůstatky nějaké fortifikace z dávné minulosti. Není proto snadné si zde představit palác, jehož budovy ze dřeva a proutí zmizely a zanechaly po sobě jen jizvy v zemi.
Příchodem od informačního centra (bývalého protestantského kostela) procházíte kolem mnoha hromad, hrbolů a terénních nerovností. Jen s průvodním materiálem máte možnost uvolnit svoji fantazii a viděnou realitu spojit s napovězenou minulostí. Dlouhý příkop s valy po obou stranách, který přesahuje délku 200 m, je znám jako Banketová síň (Teach Miodchúarta). Podle legend zde mohlo hodovat až tisíc mužů najednou. Tyto legendy pocházejí z „Book of Leinster“ a z „Yellow Book of Lecan“ ze 12. století. Mínění mnohých je, že tu žádná hodovní síň nestála i když smysl náspů zůstává nejasný. Patrně byly součástí velkolepého vchodu do areálu.

Nedaleko odtud severozápadním směrem stojí Gráinnina pevnost (Ráith Gráinne) , mohyla obehnaná příkopem. Zde také v místě zvaném Claoin-Fhearta roku 223 Dúnlaing, král Leincesteru, povraždil 30 princezen tarských. Právě zde začal tragický milostný příběh Diarmuida a Gráinne. Pokud budeme pokračovat podél kopce na jih, naproti informačnímu centru projdete kolem pahorku z doby železné se třemi stupni zvaného Tvrz synodů (The Rath of the Synods). Název získal tento pahorek protože sem prý sv. Patrik, sv. Brendan, sv. Ruadhan a sv. Adamnan svolávali církevní synody. Archeologické nálezy však nic takového nepotvrdily. Zde byly roku 1810 nalezeny dva úchvatné zlaté límce, které jsou umístěny v Dublinu v Národním muzeu. Většinu hradiště, které původně bylo kruhovou pevností chráněnou třemi kruhovými valy, byla během let zničena. Částečně má na tom vinu sousedící hřbitov, který zasahuje do prostoru hradiště. Výrazně negativně se zasloužila o toto místo skupina britských Izraelitů, kteří zde na počátku 20. století kutali ve snaze nalézt Archu úmluvy. Pak již je před námi největší oblast, která je obehnaná valy a která daleko lépe vyzní z leteckého pohledu. Zde nejprve narazíme na Dumha na nGiall (Mound of the Hostages) – Mohylu rukojmích. Jde o travnatý pahorek s nízký portálem. Jde o chodbový hrob z doby kamenné, kde slavný nejvyšší král Cormac MacArt (227-266 n.l.) věznil zajatce z Connachtu až do jejich smrti. Uvnitř bylo nalezeno asi čtyřicet zpopelněných těl z doby bronzové. Dál na jihu stojí pevnost Ráth na Ríogh, tzv. Královská pevnost, jejíž součástí jsou Cormacův dům (Teach Cormaic), pohřební mohyla z doby bronzové a kruhové hradiště zvané Královský trůn (The Forradh), kde osamoceně stojí Lialh Fáil neboli Kámen osudu – kamenný sloup.

Ještě o něco jižněji leží další kruhové hradiště, Laoghaireova tvrz, kde je prý ve vzpřímené poloze a v plné bitevní zbroji pohřben král Laoghaire.
Archeologické výzkumy v této lokalitě neustále zpřesňují funkci jednotlivých stavebních prvků a zařazují je do kontextu doby. Žádný výzkum však zatím nezpochybnil význam Hill of Tara pro historický vývoj Irska. A to by mohl být důvod k návštěvě.
V.B.

Václav Bernard

Další články z rubriky Irský místopis

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

19.červencePoitín na Švihov Food Fest (Hudba)
Švihov od 10:00
21.červencePoitín (Hudba)
Plzeň, Pivotečka od 19:00
22.červenceIrské setové tance (Tanec)
Praha, Skautský institut od 19:00
Pořádají The Prague Irish Set Dancers
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020
1.říjnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Zach's Pub od 20:00

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků