Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Irský místopis 30. 7. 2009

Bective Abbey

Zakladatelem Bective Abbey byl v roce 1147 Murdach O´Melaghlin, král Meathu. Opatství bylo založeno jako sesterské k nedalekému Mellifont Abbey. Jméno opatství pochází z latinského „Beatitudo Dei“, což je něco jako „Božská blaženost“. Z původního opatství založeného tímto králem se však nedochovalo vůbec nic. Celé opatství bylo na konci 12. století od základů přebudováno.

Budovy, které jsou zde k vidění, pocházejí z různých období existence kláštera. Nejmladší stavbou je věž, která byla dostavěna v 16. století po té, co byl klášter zrušen a sloužil jako opevněné panské sídlo.
Roku 1195 tu byl pohřben Hugh De Lacy, normanský šlechtic a Lord z Meathu. Hlavu mu však setnul jeden offalyjský rolník, jakýsi O´Kearny, který protestoval proti tomu, aby De Lacy zničil opatství vDurrow a na jeho místě postavil hrad.
V průběhu 15. století došlo k výraznému poklesu počtu mnichů žijících v tomto opatství. Opatství ztrácelo na významu a to se projevovalo i na jeho stavebním stavu. Došlo ke zkrácení hlavní lodi kostela, odstraněny uličky a bylo naopak postaveno nové západní průčelí k lepšímu zajištění ochrany věže v jihozápadní části. V této době už zde nezůstalo nic ze staveb ze dvanáctého století a nejstarší kamenná část, která se zachovala, byla z přestavby z let okolo roku 1274. Opatství bylo zrušeno 6. května 1536. V té době opatství představuje rozlohu cca 180 acrů, má 8 hospodářství a další pozemky u Trimu. V roce 1540, tedy v době po uzavření kláštera, byla část střechy zbourána a materiál byl použit na opravu královského mlýna v Tryne. V roce 1537 byl klášter pronajmut anglickému civilnímu zaměstnanci Agard Thomasovi, který klášter přestavuje na masivní panské sídlo. Přesto v zásadě zde zůstávají klášterní budovy, které byly rekonstruovány v 15. století a patří k nejlépe zachovalým pozůstatkům cisterciáckých klášterů z celého Irska.

 

Smlouva o pronájmu mu byla prodloužena v roce 1545. V roce 1552 získává opatství do svého majetku Andrew Wyse. V soukromých rukách zůstává opatství do roku 1894, kde je předáno pod veřejnou správu.
V.B., fotografie Markéta Bernardová

Václav Bernard

Další články z rubriky Irský místopis

Kam za Irskem v ČR?

31.srpnaSkotský večer na Michalovické Putně (Hudba)
Mladá Boleslav, Michalovická Putna od 19:00
Hrají Isara a Sona
31.srpnaIsara + Sona (Hudba)
Mladá Boleslav - Michalovická Putna od 19:00
15.záříConamara Chaos (Hudba)
Praha, kavárna Liberál od 19:30
5.říjnaSeminář skotských tanců (Tanec)
Praha, TJ Sokol Podolí od 10:00
Pořádá Caledonian Club. Seminář je dvoudenní.
12.listopaduFlook (UK) + Sona (CZ) (Hudba)
Praha, Rock Cafe od 20:00

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků