Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Irská literatura 18. 1. 2019

Zápisky z Okcidentu – Stanislav Komárek

Díky Martinu Fryčovi z Liberce jsem objevil knihu Stanislava Komárka “Zápisky z Okcidentu” , která je takovým autorským završením jeho cest po Evropě a Americe. Nejde zde o nějaký cestopis, kterých bylo o uvedených oblastech napsáno již mnoho, ale spíše o svérázné postřehy, první dojmy a prchavé představy, které jednotlivé země v autorovi vyvolaly a na nichž staví konstrukce svých úvah. Patrně bych tuto knihu nezařadil na náš web, kdyby se jedna z kapitol nevěnovala Irsku. Z celkem asi 260 stran knihy je Irsku věnováno celých 10 stran. Není to moc, ale autor je vyplnil velmi hutným obsahem. Nikde se nezmiňuje, jak dlouhou dobu v Irsku strávil (bylo někdy mezi roky 1991 – 2007), nicméně jeho postřehy a úvahy svědčí o nevšedním pozorovacím talentu a velmi přemýšlivé povaze autora.
A nyní alespoň malá ukázka:

Irský jazyk byl pochopitelně pro Angličany zcela nesrozumitelný a dnešní místní jména  spočívají v přibližném napodobení zvukové stránky původního názvu, často víceslovného, někdy i v přechýlení k nejblíže znějícímu anglickému slovu /řekněme jako by Horní Počernice byly poněmčeny na Ortscheritz). Jak se které místní jméno vyslovuje, cizinec neodhadne téměř nikdy. Původní jazyk je sice nominálně hlavní úřední řečí, ale většina lidí jej zná jen ze školního vyučování asi v té míře jako my kdysi ruštinu. Státní dokumenty se nicméně formulují irsky a obyvatelé v půlvodních jazykových regionech se těší rozmanitým úlevám, zejména daňovým. Irsky tištěné noviny lze sehnat velmi těžko (na rozdíl od Irska např. ve Walesu je původní řeč živá a všechny nápisy důsledně dvojjazyčné – Wales dělá celkově dojem starodávnosti a odlehlosti, všudypřítomný modrý kámen jaksi asociuje archaično “kamenných” dob). Že keltské jazyky podléhají vlivu jiných, není vcelku divu. Jejich komplikovaná gramatika i fonetika je činí málo způsobilými pro novověké úřadování a denní použití a na poslech znějí neobyčejně podivně (waleština v psané podobě se svými nakupeninami souhlásek dobrodružně i vypadá).
Dnešní Irsko překvapí neobyčejným hospodářským růstem a vzestupem, jenž je založen hlavně na exportu piva, strojírenských výrobků a počítačových dovednostech (stopy někdejší bídy jsou však ještě místy vidět, byť tradičně kamenné domky s rákosovou střechou a proutěnými ploty jsou dnes už pouze ve skanzenech a rozvalinách). I irská tradiční kuchyně, nijak oslňující (pro chudé řekněme šťouchané brambory s mlékem, pro zámožnější totéž s dušeným skopovým a zeleninou), je dnes zcela vytlačena plejádou mexických, italských a orientálních restaurací (brambory, ač amerického původu, v Irsku zcela zdomácněly a anglicky se jmenují irish potatoe; v bezmrazném Irsku zplaňují i na mezích jako trvalky). Co vlastně způsobilo náhlý vzestup, je předmětem diskuse i v ekonomických kruzích, na každý pád je celý fenomén spojen s hospodářským vzestupem evropského “Jihu” a také s pádem moci katolické církve v Irsku, který byl časově přesně shodný s pádem moci komunistických stran ve východní Evropě (tento fenomén dejinných synchronicit zemí, které nemají spolu žádnou rozumnou příčinnou souvislost, je ještě markantnější  na paralelitách vývoje zemí Dálného východu a Evropy). Církev v Irsku na přelomu osmdesátých a devadesátých let náhle ztratila někdejší vliv a prestiž v rychle za sebou propuknuvších aférách (její moc byla v minulosti velká, v padesátých letech iniciovala jakýsi “maccarthysmus po irsku” s cenzurou umění i školství), byly povoleny rozvody i antikoncepce (potraty jsou podnes ilegální) a země vyrazila do konzumně-finančního reje.


Prof. RNDr. Stanislav Komárek vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. V letech 1983-1990 působil v Rakousku a od roku 1990 přednáší dějiny biologie, biologickou estetiku a vztah příroda-kultura na UK v Praze. Napsal řadu knih o přírodě a společnosti, publikuje i beletrii a básně.

 

Václav Bernard

Další články z rubriky Irská literatura

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.srpnaEvropa v Bělé – Bělá v Evropě – Skotsko (Hudba)
Bělá pod Bezdězem, park na Masarykově náměstí od 17:00
Vystupuje Isara, MalemIrish, tančí Sona Sol
12.srpnaIrské setové tance – veřejný trénink (Tanec)
Praha, Skautský institut od 19:00
Pořádají The Prague Irish Set Dancers
14.srpnaCheeky Sheep (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
15.srpnaIrský večer (Hudba)
Michalovice, Michalovická Putna od 19:00
Vystupuje Isara, Happy To Meet, tančí Sona Sol
20.srpnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Pivovar Raven od 16:00
Raven Fest

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků