Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Irská literatura 6. 2. 2015

James F. O´Connell – V tichomořském ráji

Jistě však jenom nějaký pocit bezmocného zoufalství mě přiměl, abych těm divošským divákům zatančil nějaký tanec. Promluvil jsem o tom se svými druhy; pokoušeli se vymluvit mi tento můj úmysl, protože se jim zdál téměř zločinný: v blízkosti strašné smrti prý si člověk nesmí počínat tak bláznivě. Ovšem, vyhlídka to jistě nebyla pěkná, ale právě proto, jim navzdory, jsem se rozhodl provésti svůj záměr. Vyskočil jsem a přichystal jsem se k tanci. Domorodci spokojeně zamlaskali; jeden z nich, patrně tušící, co chci dělat, přede mnou prostřel rohožku. Zanotoval jsem si “Garry Owen” a zatančil jsem tento nádherný tanec tak dobře, jak se mi to  jen zřídka podařilo. Moji noví známí tím byli nesmírně nadšeni. Hlasité pochvaly nebylo, ale jeden druhému dychtivě hleděl přes rameno a všeobecný mlaskot naplňoval celou budovu. Ještě než můj tanec skončil, jsme uviděli, proč byly zapáleny tyto hranice; moji kamarádi si oddechli. Zajisté, měla býti připravena pečeně, ale ne z nás, nýbrž z několika čtvernožců, z nichž se potom vyklubali psi. Také jiné přípravy byly učiněny; tloukli kawu, pekli maso atd., zkrátka chystali slavnost. Za tři nebo za čtyři hodiny bylo všechno připraveno. Když jsem dotančil, rozdělili nás; každý z nás byl pak středem domorodé společnosti, neúnavně a s velikým obdivem si nás prohlížející. Předložili nám jídlo a dali nám kawu. Nemohl jsem ji pít; nemá žádnou chuť a působí opojně.

Takových a podobných příhod najdete v knize více. I když oblast Tichomoří s ohledem na svoji vzdálenost není v mém zorném úhlu příliš často, tuto knihu jsem si přečetl s velkým zájmem a doporučuji každému, koho zajímá kulturní stránka styků různých civilizací.
Knihu je dostupná v různých cenách na stránkách antikvariátů – tedy alespoň v této době, kdy píši tyto řádky.

Václav Bernard

Další články z rubriky Irská literatura

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.červnaShannon (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
18.červnaDálach (Hudba)
Brno, Stará Pekárna od 20:00
24.červnaSvatý Patrik v červnu (všechno)
Praha, Kampus Hybernská od 19:00
Ve středu 24. 6. 2020 proběhne od 19:00 v Kampusu Hybernská čtení irské literatury 18.-21. století v českých překladech. Vystoupí členové a absolventi Kabinetu irských studií (Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK), kteří přečtou ukázky ze svých překladů z angličtiny či irštiny. Večer bude provázet kapela Conamara Chaos. Číst budou Ondřej Pilný, Daniela Theinová, Radvan Markus a Martin Světlík.Všichni srdečně zváni!
11.červenceKeltský kruh – festival (Hudba)
Budyně nad Ohří, Hrad od 13:00
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků