Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality 31. 8. 2019

Revue – září 2019

 

Pro nás asi nejvýznamnější akcí srpna t.r. byla Bernard’s Summer School, jejíž přípravě jsme už řadu měsíců věnovali většinu svého volného času. Vlastní akce začala v sobotu 17. srpna přípravou školní budovy Základní školy v Botičské pro potřeby letní školy. Ačkoliv jsme vyzývali k příjezdu až v odpoledních hodinách, první přijeli Srbové už před polednem. A pak už přijížděli další přespolní účastníci včetně těch zahraničních, kteří si objednali ubytování ve škole.
Vlastní program začíná ve 20:00 hod. v tělocvičně školy a jde o celkem tradiční tancovačku, na kterou jsou zváni i netanečníci. Po loňských velmi dobrých zkušenostech jsme i letos svěřili vedení večera Davidovi “Medvědovi” Dvořákovi a jeho country tancům. Taneční večer vedl nejen velmi dobře a kvalifikovaně, ale také vtipně a to v českém i anglickém jazyku.

David “Medvěd” Dvořák – úvodní tancovačka – foto M.Utišilová

Opět mě dovedl k myšlence oprášit v nabídce příští letní školy country tance a pokusit se pro tyto lekce získat zájemce. Nemohl jsem se zúčastnit celého večera, neboť jsem musel vyrazit na letiště pro lektory.
V neděli 18. srpna začínají výukové lekce – prvními byly lekce sean nós dancingu, harfa a Ceilí, set a párové tance. A pak následují ostatní dle předem daného rozvrhu. Večer se už “sešnuje” ve velké tělocvičně.

Z lekcí vedených Colene Nee – foto M.Utišilová

Na pondělí 19. srpna je už po lekcích vyhlášená session v restauraci Krok zpět. Na jejím zdárném průběhu mají zásadní podíl hudebníci, kteří povětšinou nejsou součástí letní školy. Napadá mě, že je škoda, když se neorganizují pomalé sessions pro to, aby si mohli zahrát převážně ne tak zdatní hudebníci – účastníci letní školy. Asi bychom s tím měli do budoucnosti něco udělat.

Session v restauraci Krok zpět – foto M.Utišilová

V průběhu dne za mnou přišel jeden ze zapsaných účastníků letní školy s tím, že má stížnost. Nastavil jsem ucho, abych případný nedostatek letní školy odstranil v maximálně krátké době. Stížnost však byla pro mě velmi kuriozní. Dotyčný si stěžoval, že ho lektorka slíbila naučit izraelskou státní hymnu (hatikva), ale nejen že to nechce udělat, ale hraje si na lekci nějaké svoje písničky. Po upozornění, že je na letní škole, kde je preferována jiná národní kultura, stále zůstával na stejném požadavku a tak jsme se celkem rychle dohodli na ukončení jeho účasti na naší letní škole.
V úterý 20. srpna po lekcích se koná další session, tentokrát v nepříliš vzdálené restauraci U Trajců. Na ní jsem, bohužel, nedorazil a dal jsem přednost odpočinku a přípravě Irského večera následujícího dne. Polovina letní školy je nenápadně za námi.
Ve středu 21. srpna po lekcích jsou všichni účastníci zvání na Irský večer, který už tradičně několik let pořádáme ve velkém sále Novoměstské radnice. Nabízíme účastníkům si zatancovat na živou hudbu a zároveň jde o  propagaci irského tance.

Kapela na Novoměstské radnici – foto M.Utišilová

K tanci a v podstatě i k poslechu hrají Rookery (manželé Perglerovi a Martin Jankovec) doplnění o irské lektory letní školy Ultana O’Briena a Roberty Harveye. Zahajujeme Přetočeným řetězem, kde se vysvětlování tanec krapet prodloužilo, za což se stydím. Pak už se pokračovalo tancem Siege of Ennis a Two-hand country dance. Pod dalším vedením Terezy Bernardové se věnujeme vybraným párovým tancům (Peeler and the goat, Johnny, Highland Schottische, Shoo The Donkey, Palais Glide), následuje halfpenny Bridge.

Výuka na Novoměstské radnici – foto M.Utišilová

Na závěr už jsou jen sety a sice polková 6. figura z Corofin Plain Setu a druhá figura z Clare Lancers. Vedle účastníků letní školy si Irský večer užilo ještě další asi 40 návštěvníků. Při mé výuce mi pomáhala překládat taneční instrukce Petra Rybyšarová, které za tuto pomoc moc děkuji.
Na čtvrtek 22. srpna na večer po lekcích jsme připravili pro účastníky letní školy promítnutí irského filmu Black 47, který diváky zavádí do těžké doby pro irský národ, kterým byl hladomor v polovině 19. století. Film byl natočen v roce 2017 a o rok později byl úspěšně představen na filmovém festivalu v Berlíně. Asi jsme tento film málo propagovali a tak na promítání se sešlo asi jen 5 diváků.
Poslední den letní školy – pátek 23. srpna – je vždy tak trochu hektický, protože se snažíme stihnout vše, co jsme do té doby nestihli. Je mírně zkrácena výuka, aby odpoledne se mohly uskutečnit zkoušky tanečníků a hudebníků na Závěrečný večer. A pak už zbývá jen přesun do Ponce, kde je krátce po 19:30 zahájen Závěrečný večer BSS 2019. Večer zahajují Ultan O’Brien a Robert Harvey irským lamentem. Následovalo uvítání přítomných a po něm první vystoupení – tanečníci Solo Irish Step Dancing – beginners level, se kterými pracoval Andrej Mikulka. Následující vystoupení naplnili tanečnice a tanečnice z lekcí Ceilí, Setové a párové tance, kteří předvedli polkovou figuru z Williamstown setu. V první polovině se představili ještě ti, kteří se s Robertem Harveyem věnovali irskému liltingu, sean nós dancingu pod vedením Markéty Utišilové, Mikulkovci přišli ještě jednou na scénu s irskými stepkami, irštináři Colene Nee nám zazpívali dvě písně v irštině a předposledním číslem před přestávkou obsadili taneční plochu kursisté od Colene (Solo Irish Step Dancing – primary). Před přestávkou se ještě diváci a přítomní mohli pokochat sólovým vystoupením Lewise Childse, lektora letní školy a zároveň tanečníka show Lord of the Dance.

“Symfonický” orchestr letní školy – foto M.Utišilová

Část “orchestru” – foto M.Utišilová

Po přestávce začíná na taneční ploše vybavené židlemi koncert velkého orchestru BSS. Je tam totiž téměř 60 hudebníků a to je možná nejvíce, kolik kdy na letní škole bylo účastníků hudebních kurzů. Program s jednotlivými učiteli dával dohromady Rober Harvey (děkujeme) a výsledek byl velmi příjemný. Některé nástroje hrály sólo, někde se spojilo 2 a více nástrojů. Fakt se mi to moc líbilo. Čas, který jsme po produkci hudebníků potřebovali na odklizení židlí, jsme využili s Katkou k přečtení pozdravu od Johna Cullinanea:

Best wishes to all at the Summer School – esp anyone that would know me from the previous years.  You all make me so proud of being Irish –  love to all so much happy memories.
Remember ‘being Irish is not where you wee born –  being Irish is a ’state of mind’

Následují tanečníci z Ceilí, sets a párových tanců  a ve svém druhém vystoupení předvádějí 4. figuru z Clare Lancers. Školní vystoupení zakončují tanečníci Lewise Childse s choreografií na hudbu z LOTD. Bylo to jakoby tu prošel Michael Flatley se svými tanečníky.

Tanečnice a tanečníci Lewise Childse – foto M.Utišilová

Dance in Pulse – foto M.Utišilová 

Hostem Závěrečného večera byly tanečníci Dance ImPulses – Andrej Mikulka, Marie Luisa Stiborová a Andrea Sidimáková. Jejich krátký perkusivní skeč byl nápaditý, měl vtip a přitahoval pozornost publika. Tato trojka také sklidila zasloužený úspěch.

Lektoři BSS 2019 – foto Z.Utišil

Před úplným závěrem byli na taneční prostor pozváni všichni lektoři, bylo jim poděkováno a sklidili zasloužený potlesk. Pak následovalo vystoupení tanečních lektorů. Úplný závěr tvořilo společné tancování a tancoval se tanec Soldiers Joy.

– Po několika letech Skotské hry na Sychrově začínají, když my končíme s letní školou. To nám umožní se zúčastnit alespoň části této největší skotské akce v Česku, která je příjemným mixem hudebního festivalu a sportovní akce se vším tím pozitivním společenským hemžením, které k tomu všemu patří. Akce má výbornou úroveň a tak není divu, že když odpoledne přijíždíme s Markétou na Sychrov, potkáváme zde řadu účastníků letní školy a některé z nich dokonce mezi vystupujícími. A to už někteří odkoncertovali a jeli na další štaci.

Ron Wallace a tanečnice z Caledonian Clubu (Iva a Jitka)

Ačkoliv jsem se rád pozdravil s téměř se všemi, které jsem viděl na hlavní scéně, nejvíce jsem se těšil na Rona Wallace a jeho Dunsmuir Scottish Dancers ze San Francisca. Kdysi ještě jako Rinceoirí jsme s nimi a s Caledonian Clubem vystupovali v Praze – Dejvických v rámci tzv. Dejvického keltování (to bylo v roce 2005). Od té doby jsme se asi 2x potkali na akcích, které tu o prázdninách pořádala Dvorana. Bylo pro mě potěšitelné, že Ron ihned, co mě zaregistroval, přišel se se mnou pozdravit a ptal se mě hned na letní školu.

Caledonian Club

Hodinový blok, kde Ron se svými hudebními kolegy doprovázel tanečníky z českých tanečních skupin a část tanečníků z Dunsmuir SD, vznikl díky komunikaci Honzy Drastíka z Caledonian Clubu s Ronem.

Dunsmuir Scottish Dancers

Šlo o velmi příjemné a bohaté vystoupení. V průběhu naší návštěvy této jedinečné akce jsem měl možnost vidět ukázku skotských tanců v podání brněnské skupiny Feidh, spíše zpovzdálí jsem slyšel skupinu Chip & Co, dudácký band Rebel Pipers, skupinu Tune L zaměřenou na irskou hudbu s přesahem do jiných hudebních žánrů. Vrcholem večera je skotská skupina Rúra – přiznám se, že na mě úplně nezapůsobila. Po ní následuje Asonance, ale s ohledem na únavu z předchozích dnů opouštím Sychrov právě v tento čas.


Rúra

Díky Vaškovi Routovi a jeho žluté pásce na zápěstí jsem měl možnost za scénou hovořit s řadou lidí, nafotit hodně fotografií a tyto fotografie jsem neprodleně po návratu vsadil na facebook. Myslím, že šlo o velmi vydařenou akci a hodně lidí se na ní bude vracet. A to je dobře.

– Před koncem měsíce jsme obdrželi několik zpětných pohledů účastníků a lektorů na letošní letní školu. V podstatě byly všechny kladné a spíše se objevovala přání – samolepky, trička, účastnické listy a dále taková, která navrhovala dělení některých lekcí, kde se sešlo více účastníků různé úrovně. Doufáme, že dostaneme ještě další zpětné vazby a slibujeme, že při přípravě jubilejního dvacátého ročníku jim budeme  věnovat pozornost.

– Ač letní škola skončila před několika málo dny, už máme na našich webovkách to statistické hodnocení v českém a anglickém jazyce, je doplněna tabulka lektorů a já dokonce mám díky rychlosti Pavla Klenera finální verzi záznamu Závěrečného večera. Necháme Vás ještě chvíli v napětí, nicméně počítám s tím, že do konce září – ne-li dříve – budeme schopni DVD zájemcům distribuovat. Takže nezapomeňte si toto DVD objednávat a pomalu si hledejte na něj na poličce místo. A kdyby někdo z Vás zavadil náhodou o nějakou pěknou fotografii z letošního Závěrečného večera vhodnou na obal DVD, dejte nám vědět. Autora fotografie nemine odměna v podobě DVD se záznamem Závěrečného večera zdarma a s uvedením jména na obalu.

 

Úvodní foto – autor: Tomáš Krabáč, ostatní neoznačené V.Bernard

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

14.srpnaCheeky Sheep (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
15.srpnaIrský večer (Hudba)
Michalovice, Michalovická Putna od 19:00
Vystupuje Isara, Happy To Meet, tančí Sona Sol
20.srpnaPoitín (Hudba)
Plzeň, Pivovar Raven od 16:00
Raven Fest
25.srpnaIrish Music Session (Hudba)
Praha, Whisky & Kilt od 20:00
Svolává Zdenek Poledna
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků