Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality 31. 8. 2017

Revue – Září 2017

Bernard’s Summer School 2017 je rok před plnoletostí a i když mírně klesá počet účastníků (někdy je příčinou nevypsání některých lekcí), kvalita letních škol společně s dalším doprovodným programem je nezpochybnitelná. V letošním roce jsme v rámci BSS připomněli tři výročí, která se týkají irského tance a vztahují se k roku 2017. O tom píšeme dále. Asi je zajímavé, že letos již popáté jsme uspořádali letní školu na ZŠ Botičské. A také že jsme letos konali již popatnácté Závěrečný večer v divadle Ponec. BSS byla založena jako Letní škola irských tanců pod hlavičkou Rinceoirí v roce 2001 a s tímto názvem byla pořádána 8x do roku 2008 včetně. Od roku 2009 pořadatelem je naše rodina a tak jsme přijali nový název. Ten starý nevyhovoval už z toho důvodu, že od roku 2006 jsou součástí letní školy i hudební lekce. Na počátku byla letní škola organizována jako akce, která měla pomoci nejen tanečníkům Rinceoirí dosáhnout kvalitativně na vyšší taneční příčku a jako taková byla hojně navštěvována tanečníky a tanečnicemi všech skupin v Česku. Jakmile však vstoupili do Česka zahraniční učitelé (TCRG), omezila se účast tanečníků jen na ty, kterým to jejich učitelé povolili. A těch bylo hodně málo. Došli jsme do situace, že např. letošní školy se nezúčastnil prakticky žádný tanečník ze soutěžních skupin a škol z Prahy vyjma tanečníků inSpiral Dance Company a Luas Dancing School a to ani těch lekcí, na které by povolení svého TCRG nepotřebovali. A tak An Coimisiún zde v podstatě dělá irskému tanci medvědí službu vzdor tomu, že jeden z jejich hlavních tvůrců, který byl letos hostem na BSS (viz dále), mi napsal v emailu po skončení letní školy:
Vaclav YOU are the greatest Ambassador for Irish culture and you make me proud of my Irish culture – Thank you to Tereza and to Marketa and to your charming wife— also greetings and since thanks the Katchia (!!! not sure of spelling ) the lady who interprets for me and is so very kind and and also so very interesting at all times.   So thanks once again.
O tom, že je tu hrdý na irskou kulturu, na jednom ze Závěrečných večerů (v roce 2012) mluvil už zástupce velvyslance pan Thomas Bellew.
V rámci BSS usilujeme také o to, aby pojem IRSKÝ TANEC nebyl vnímán omezeně jen jako soutěžní tanec či tanec v rámci show. Vedle tohoto tance, pro který je hodně používán výraz irský step dancing, existuje sean nós dancing, irský set dancing, případně two-hand dancing. Tanečníci, kteří se věnují step dancingu a soutěží v tomto tanci, si už pomalu odbourali vztah k ceilí tancům, kde se používá stejná kroková a figurální technika jako u step dancingu a pokud se nepokouší o zvýšení kvalifikace přes grady či nesměřují k TCRG, tak o těchto tancích nemají velké ponětí. A toto všechno patří pod pojem irský tanec. Snažíme se výběrem lekcí nabídnout zájemcům celou škálu lekcí, které zejména v irském tanci nemá u jiných letních škol obdobu. Tanečníci mají možnost poznat nové učitele, nové přístupy a do svých skupin a škol mohou přinést nové podněty například k choreografiím. Soutěžní školy většinou při svých nesoutěžních vystoupení předvádějí téměř výlučně krokové variace používané na soutěžích a takové vystoupení se po několika minutách sledování stává nudným. Příslušnost pod soutěžní školu vede ve velké většině k omezenosti tanečních pohybů, kroků a figur a k neschopnosti obohatit vlastní vystoupení o prvky z jiných oblastí irské tradiční taneční kultury. Naše letní škola v tomto směru nabízí odlišný přístup k irské tradiční kultuře.

– A jak probíhala BSS 2017?

19. srpna 2017 – Den 0

Pro organizátory začíná vlastní letní škola v sobotu rána převzetím prostor, kde se bude akce konat, označením prostor pro lekce, ubytování a dalších provozních prostor, příprava jmenovek účastníků, instalace přístrojů na teplou a studenou pitnou vodu. Zároveň s Terezou přivážíme baletyzol, kterým pokrýváme malou tělocvičnu, jejíž dřevěné parkety jsou čerstvě zbroušené a nalakované. První účastníci přicházejí ještě dopoledne a jsou jimi Marko Oklobdžija a  Aleksandar Milojkovič ze Srbska. Odpoledne postupně dorážejí ostatní, zejména zahraniční a přespolní účastníci.


Zahajovací taneční večer začínáme v 19:30 hod.  a v jeho průběhu se nám podařilo naučit a zatancovat celekm 4 tance: z oblasti country je to Sanita Hill, Virginia Reel, ze skotských tanců Cumberland Reel a zbytek vyhrazeného času věnujeme novému ceilí tanci z jižního Armaghu s názvem Soldier’s Joy. Na celkem chytlavou stejnojmennou melodii lze najít poměrně dost verzí stejnojmenných tanců – country, skotský, historický, ale naše verze je z DVD The Sweets of May. Tanec zde tancuje skupina seniorů, ale tanec zde není popsán a ani k němu v doprovodném CD není hudba. Nakonec si pomáhám hudbou z CD Tradiční country tance, kde kapela The Broken String Band hraje stejnojmennou skladbu jako součást jednoho ze setů.
Hne po skončení tanečního programu vyrážíme s Terezou a dvěma auty na letišti, abychom přivezli lektory, kteří večer přilétají z Irska. Vedle známých jako je Bridget Madden a Gerard Butler jsou zde nové tváře: Jason O’Neill a Robert Harvey.

20. srpna 2017 – Den 1

Podle předem připraveného rozvrhu začínají již dopoledne první lekce. Patří sem zejména irsaké tance v úrovni intermediate/open (Jason O’Neill) a primary (Bridget Maddet) a tin whistle Anky Šůrové. Kolem poledne už začíná nové vypsaná lekce Irish lilting pod vedením Roberta Harveye. Když zhruba po hodině tuto lekci navštěvuji, přítomní účastníci už zvládají první skladbu. Svoji soukromou premiéru zde má také Markéta Utišilová, která většinou učila irské tance úplné začátečníky, ale nyní začíná učit sean nós dancing.

V podvečer mj. začínají lekce Irský set dancing a two-hand dancing s Gerardem Butlerem. V průběhu první tří hodin Gerard učil South Sligo Lancers, Breakway Blues, Back-to-back hornpipe, 4-hand Paulis Glide a Waltz Country Dance. Zatím o patro výše startují lekce manželů Perglerových s názvem Irish Music sessios a zahajuje se hned zahráním předem zaslaných reelových tunes (The Primrose Lasses, Brady’s, Tom Ward’s Downfall). Zároveň se začínají učit odposlechem  další tunes (The Belles of Tipperary, Ormond Sound).

21. srpna 2017 – Den 2

Lekce běží dle rozvrhu. Snímáme provázek, na kterém byly vyvěšeny jmenovky. Už jsou tam poslední dvě a nejsme si jisti, že nositelé jmen na nich uvedených se tu ještě objeví. Na recepci je živo, neboť Kuba má dnes narozeniny a tak se tu gratulanti střídají. Gerard odpoledne učí 2-jhand Paulis Glide, Mazurks, Clap Barndance a Sidmouth Set. Po skončení lekcí se ještě několik tanečníků zúčastňuje taneční hodiny vedené Bridget Madden, která je charitativní akcí ve prospěch akce Rebuilding homes in the community v africkém státě Malawi. Po osmé večerní hodině se scházejí zejména muzikanti z letní školy v nedaleké restauraci Krok zpět v první session.

Scházejí se tu i pražští muzikanti (Marek a Zdeněk Polednovi, Jan Banis) a zapojuje se i učitel liltingu Robert Harvey, který je mj. sedminásobným irským šampionem ve hře na irskou flétnu.

22. srpna 2017 – Den 3

I úterní lekce probíhají podle rozvrhu a Tomášovi Chavalkovi se začíná naplňovat jeho masážní rozvrh. Svoje poslední lekce na této letní škole odučil Gerard Butler, který se ve středu vrací zpět do Irska kvůli svým pracovním záležitostem. V průběhu večera ještě v rámci svých hodin naučil Spanis Jive, Clap Dance, Circle Waltz a Set Doire Colmcille. Jsem rád, že Gerard na moji žádost zařadil mezi vyučované tance i Clap Dance, který jsem viděl od něho v rámci set dance weekendu v Lille na podzim minulého roku. Ještě večer vyrážím s Terezou opět na letiště, odkud přivážíme Marii Garrity s její přítelkyní Marií Curley. Marie Garrity přijíždí vystřídat Gerarda. Ona je také autorkou DVD “Marie’s Social Dancing”, které jsem od ní obdržel. Obsahuje některé tance, která pak zde Marie učila.

23. srpna 2017 – Den 4

Tímto dnem přecházíme do druhé polovičky letní školy a na lekcích je vidět, že se připravuje program pro Závěrečný večer v divadle Ponec. V podvečer trochu zkracujeme lekce, aby účastníci letní školy se mohli zúčastnit Irského večera v historickém sále na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. V průběhu odpoledne ještě Tereza odváží na letiště Gerarda vracejícího se do Irska a zároveň vyzvedává Johna Cullinanea, speciálního hosta BSS 2017. Svoji první lekci na letní škole odučila Marie Garrity. Účastníci se naučili Boyne set, Circassian Circle, Fermanagh Highland, Stack of Barley a Barndance.

Foto Michal Kára

Irský večer hudebně zajišťují lektoři letní školy (Tomáš a Veronika Perglerovi, Robert Harvey, Láďa Veselý) doplnění Honzou Brabcem, které nazvučil Marek Zienert. V průběhu večera tancujeme několik tanců v režii Terezy a mé (Two-hand country dance, Siege of Ennis, The Peeler and the Goat, Palais Glide, Soldier’s Joy a Clare Lancers – 5. figura). Dva tance přítomné naučil John Cullinane. Jednalo se Three Hand Reel Cork version a Six Hand Reel (Fairy Reel) – oba tance zde v původním Československu v roce 1967 tancovala taneční skupina pod vedením Johna. Mimo účastníky letní školy se akce zúčastnilo asi 40 návštěvníků.

24. srpna 2017 – Den 5

Asi nepřekvapím sdělením, že lekce probíhaly podle rozvrhu. Setaři se naučili či možná si zopakovali Merchant Set, Pride of Erin, The Peeler and the Goat, Millitary Two Step, Avalon Foxtrot a Festival Glide. Odpoledne přijíždí na naše pozvání Káťa Báňová, aby nám následující dny pomohla s anglickým tlumočením. První příležitost dostává hned po příjezdu, neboť od 17 hodin probíhá v malé tělocvičně přednáška Johna Cullinanea na téma Historie irského tance.

Původně byla přednáška plánována na dvě hodiny, ale díky Johnově výřečnosti a jeho oblíbeném tématu jsme museli ještě přidat a to zejména v části, kdy účastníci mohli klást otázky.

25. srpna 2017 – Den 6

Tento den je programově podřízen večernímu programu, kdy se bude konat Závěrečný večer BSS 2017 v divadle Ponec. Lekce jsou zkráceny a jejich hlavní náplní je koncentrace na vystoupení večer. Setaři se věnují na své lekci Camp setu, Eva Three Stepu, Charlestonu a pilují tance na večer.  Řešíme spoustu organizačních věcí, jako je program večera, program prostorové zkoušky, hudební doprovody jednotlivých tanečních čísel, zajištění dopravy harf na místo, dopravení lektorů a Johna do divadla atd. Zároveň letos s ohledem na připomenutí tří výročí vydáváme tištěný program večera.

Foto Michal Kára

Večer zahajuje Robert Harvey irským liltingem a sklízí velký potlesk. Po zahájení večera jsem přivítal nebývale početnou delegaci z Irského velvyslanectví v čele s paní Assumptou Griffin, zástupkyní velvyslance. Dále byly přítomné Markéta Janíková a Daniela Dryáková. Pak již plyne jedno taneční číslo za druhým. Po A’capelle kurzu Andreje Mikulky připomínám první výročí, které se vztahuje k roku 2017. Je jím 20 let od založení první taneční skupiny zaměřené na irský tanec v Česku. Touto skupinou jsou Rinceoirí. Je jen škoda, že tu nemůžeme také přivítat Kate Wood, která byla pozvána, ale s rodinných důvodů nepřijela. V rychlém sledu za sebou pak pokračují další taneční čísla – sean nós dancing, tanečníci beginners, two hand dancing a tanečníci intermediate/open. Před koncem první poloviny programu připomíná John Cullinane výročí první návštěvy irských hudebníků a tanečníků v tehdejším Československu. On tuto skupinu vedl a vystupovali v několika městech v Česku i na Slovensku. Na bílé plátno promítáme několik fotografií z této návštěvy. Po přestávce jako již tradičně nastupují hudebníci a presentují zčásti hudbu po nástrojích a zčásti dohromady. Následuje připomenutí třetího výročí – 15 let irského set dancingu v ČR, který je na svém počátku spojen se jménem Sean Kilkenny. I ten byl pozván, ale s ohledem na pracovní povinnosti se omluvil. Závěr večera patří tanečním lektorům a jejich “džemovačce” a úplně naposled jsou všichni pozváni ke společnému zatancování si tance St. Bernard’s Waltz. Tímto tancem definitivně skončila vlastní letní škola. Hudebníci i někteří tanečníci se odebrali do Whisky&kilt na hudební session, která končila nad ránem.

26. srpna 2017 – Den 6 + 1

V průběhu dopoledne připravujeme školní prostory na předání, sundáváme deskovou a baletyzolovou podlahu v tělocvičnách, expedujeme pryč barely od pitné vody, balíme veškerou výzdobu. Po předání školy v brzkých odpoledních hodinách vyzvedáváme lektory v blízkém domově mládeže, kde byli ubytováni a odvážíme je na letiště. Tam ještě na přechodu fotíme poslední fotografie ve stylu Abbey Road a definitivně se loučíme.

– V srpnu “do toho praštil” Tomáš Chavalka a jeho ženou se stala půvabná Vendy, nyní už Chavalková. Stalo se tak na počátku srpna a tak ani vlastní svatba ani neohrozila Tomášovo angažmá ve

funkci maséra na BSS 2017. Gratulujeme.

– Ve stejném týdnu jako letní škola probíhal v irském Ennisu irský festival tradiční kultury tzv. Fleadh, který se těší velké pozornosti nejen Irů, ale mnohých zahraničních zájemců o irskou tradiční kulturu. Není proto divu, že pro tanečníky, hudebníky a bandy je ctí na této sdělovacími prostředky hojně propagované akci tancovat, hrát a koncertovat. V současné době je pořád možnost nacházet hlavně na facebooku různé ukázky z vystoupení, na kterých nezřídka mezi vystupujícími poznáváme i ty, které jsme měli možnost potkat i v Praze. Ale hlavně máme možnost kontaktu se špičkově provedou taneční nebo hudební ukázkou. Tak nezaváhejte.

Přejeme všem tanečníkům a hudebníkům úspěšný vstup do nové sezóny, hodně podařených vystoupení, koncertů a i jinak podařených akcí.

 

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

Kam za Irskem v ČR?

22.srpnaIrský večer (Tanec)
Praha, Novoměstská radnice od 19:30
Irský večer, který je součástí BSS 2018, bude plně věnován irské hudbě a tanci. K tanci hraje kapela Rookery (CZ) společně s lektory BSS 20189 - Ultan O'Brien (housle) a Robert Harvey (Irská flétna)
24.srpnaZávěrečný večer BSS 2018 (Hudba)
Praha, Divadlo Ponec od 19:30
Závěrečný večer Bernard's Summer School 2018
30.srpnaDeliou (Hudba)
Kutná Hora, Blues Café od 19:00
4.záříJauvajs + Jolly Buskers (Hudba)
Praha, Salmovská literární kavárna od 19:30
5.záříDeliou (Hudba)
Praha, Zahrada Aneřského kláštera od 20:00
Pražský křest CD Ar Wonojenn

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků