Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality 6. 8. 2018

BSS 2018: Abychom předešli nedorozumění

Vážení účastníci BSS 2018,

přestože jsme důrazně žádali na našich webových stránkách, abyste si pořádně přečetli pravidla ohledně plateb (viz  níže), přestože jsme upozorňovali s předstihem na našich webových stránkách na to, že v případě neuhrazení kompletního účastnického poplatku bude úhrada po 31. červenci dražší o 500,- Kč, tak nám chodí doplatky lekcí bez požadovaného příplatku 500,- Kč. Nejde o bezdůvodné opatření, kterým se chceme obohacovat: mnohem raději bychom měli k 31.7. jasno, s kým můžeme počítat, protože naše závazky jako pořadatelů letní školy jsme museli už dávno vyřešit a uhradit a to už v době, kdy zdaleka většina záloh od účastníků nebyla uhrazena. Naše letní škola není nikým dotována a je pořádána za účastnické poplatky, které v porovnání s podobnými akcemi nejsou rozhodně přemrštěné a rozhodně nekryjí případné riziko, kterému se jako pořadatelé vystavujeme. O zisku či odměně za investovaný čas a energii se nedá vůbec mluvit.
V minulosti jsme osvědčili dostatek pochopení pro ty, kteří nedokázali včas své finanční závazky vůči nám vyřešit a také v letošních podmínkách je v rozhodující větě napsáno “bez předchozí domluvy”. O takovou domluvu se před 1.8.2018 skoro nikdo nepokusil.
Myslím, že bylo dost příležitostí se vyhnout tomu, abychom museli napsat tento článek a upozornit tak s předstihem, že ten příplatek opravdu budeme požadovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Výňatek z Propozic, který se týká úhrady účastnického poplatku:

Prosím o pozorné přečtení této kapitoly, protože trochu měníme pravidla a jejich nerespektováním můžete výrazně letní školu ovlivnit.

K přihlášení použijte on-line formulář, který po vyplnění odešlete. Zpětně obdržíte emailem potvrzení o přijmutí přihlášky s údaji k provedení úhrady zálohy.

Teprve po uhrazení zálohy pro všechny lekce je to 1500,- Kč (záloha se platí za každou přihlášenou lekci) nebo celého účastnického poplatku jste bráni jako přihlášení.  Toto Vám bude potvrzeno na Váš email.

První uzávěrka přihlášek spojená s úhradou záloh je k 1.6.2018. Po tomto datu bude udělána korekce programů, eventuálně bude oznámeno, které lekce jsou již naplněny anebo naopak zrušeny. Nicméně po první uzávěrce je možno se dále přihlašovat, ale jen na ty lekce, které nebyly zrušeny.

Doplatek požadujeme uhradit na náš účet do 31. července 2018. Při úhradě za lekce nebo doplatek, které budou připsány na účet bez předchozí domluvy po 31.07. 2018, bude požadován na plátci jednorázový příplatek 500,- Kč a to i u nově přihlášeného po tomto datu. V případě odhlášení se po 31.07.2018 je vrácení uhrazeného účastnického poplatku sníženého minimálně o 500,- Kč možné, ale není nárokové.

V případě, že by se po začátku lekcí zjistilo, že jste nevolili dobře (u tanečních lekcí), je možná změna.
Pokud máte zájem o účast ve více programech, doplňte je do přihlášky. Rozvrh se bude připravovat po první uzávěrce přihlášek, tj. po 1. 6. 2018 a bude sestavován tak, abychom vyhověli většině Vašich požadavků na účast v lekcích.
Termíny plateb a jejich výše platí i pro zahraniční účastníky, pokud se nehodnou s pořadatelem na jiném způsobu úhrady objednaných lekcí. U zahraničních plateb požadujeme, aby na náš účet byla připsána plná požadovaná částka.
Platby související s BSS 2018 zasílejte na účet číslo 159562937/0300 (Název účtu: Václav Bernard, banka: ČSOB, Radlická, 150 00 Praha 1, SWIFT CEKOCZPP, IBAN CZ71 0300 0000 0001 5956 2937). Pro identifikaci platby na účtu uvádějte jako variabilní symbol svoje mobilní telefonní číslo uvedené v přihlášce (bez mezistátní předvolby).

V případě, že lekce, kterou jste si objednali a uhradili zálohu/celý poplatek, byla zrušena, bude Vámi uhrazená částka Vám vrácena na stejný účet, z jakého byla zaslána. O případném zrušení lekce a zpětného zaslání poplatku budete informováni emailem.

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

Kam za Irskem v ČR?

21.červnaZávěrečný večer Veselých kopýtek a TJ Academy of Irish Dance (Tanec)
Praha, Divadelní sál Emauzského opatství od 19:00
23.červnaZávěrečné vystoupení RIDA (Tanec)
Praha, KC Novodvorská od 18:00
24.červnaMůj báječný rozvod (Divadlo)
Praha, Studio Dvadivadlo od 20:00
G.Aron
26.červnaMůj báječný rozvod (Divadlo)
Praha, Studio Dvadivadlo od 19:00
G.Aron
27.červnaConamara Chaos (Hudba)
Praha, kavárna Liberál od 19:30

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků