Bernard’s – Irsko, irské tance a něco navíc

Aktuality, Aktuality BSS 28. 3. 2020

Bernard’s Summer School – Letní škola v přehledech – BSS jako mezinárodní akce

Letní škola zaměřená na irskou tradiční kulturu, která nese nyní název Bernard’s Summer School, se letos bude konat už po dvacáté. Rádi bychom se ohlédli za 19 uplynulými ročníky formou přehledů a zajímavostí, které bychom našim čtenářům a fanouškům představili v několika příspěvcích.

Letní školu jsme na počátku zakládali jako vzdělávací akci, která má prvotně pomoci irskému tanci v Čechách tj. měli jsme zájem na tom, aby se jí zúčastnili především tanečnice a tanečníci z Česka. A přesto, že jsme prvních osm letních škol organizovali pod hlavičkou Rinceoirí, nebylo pro nás problémem, když se výuky zúčastnili i členové jiných skupin, později i škol a to včetně i těch zahraničních. V tomto příspěvku bychom rádi poukázali na to, že naše letní škola byla téměř vždycky školou mezinárodní, tj. že si ji zúčastnili příslušníci i jiných národů.
Ryze českou byla jen první letní škola v roce 2001, která se konala ve Sloupu v Čechách.
Mezi přihlášenými na prvních letních školách od 2. do 8. samozřejmě převažovali účastníci z Česka, které doplňovali zájemci o lekce hlavně z Polska a ze Slovenska. Jen tu a tam se vyskytl nějaký účastník z jiné destinace (Německo, Švédsko, Kanada, Španělsko, Bělorusko, Dánsko, Velká Británie a Irsko). Zejména zájemci z Polska nám v prvních letech pomohli svým zájmem o letní školu realizovat zajeté lekce a přidávat některé další.

2002 – CZ-30, PL-18, SLO-2, Španělsko-1, Kanada-1
2003 – CZ-73, PL-23, SLO-11
2004 – CZ-70, PL-33, SLO-17, D-6
2005 – CZ-96, PL-46, SLO-6, Švédsko-1

V tomto období nám hodně pomohlo, že jsme uměli na rozdíl od jiných skupin a škol v Česku kontaktovat zajímavé lektory a dobře zorganizovat seminář. K tomu jsme navíc měli motivaci v podobě poměrně velkého zázemí Rinceoirí a školy RIDA. I kdyby se náhodou z vnějšku nikdo nepřihlásil, měli jsme dost vlastních členů, pro které jsme tuto akci připravovali
S rozvojem soutěží v irském tanci na kontinentě a s ohledem na to, že od roku 2009 pokračujeme v pořádání letní školy už jen jako rodina Bernard, se mění struktura účastníků letní školy. Především odpadávají kompletně Rinceoirí, kteří ve stejném termínu pořádají vlastní soustředění a jejichž vedení nepovoluje členům účast na BSS. To ostatně dělají i učitelé dalších tanečních skupin zde v Česku a to navzdory tomu, že naše předchozí aktivity a popularizace irských tanců jim pomohla nepřímo k jejich stávající taneční základně. A podobně to dopadá i se zahraničními zájemci, kteří v irském tanci soutěží. Bohužel někteří učitelé zakazují svým žákům účast i na jiných lekcích v rámci BSS, než je step dancing. Letní škola se stává komornější a přicházejí zájemci z  jiných oblastí:

2008 – CZ, PL, SLO, D, Bělorusko, Dánsko, GB, IRL
2009 – ČR, SLO, PL, D, Bělorusko, IRL
2010 – CZ -113, D-20, IT-2, GB-1, PL-3, SLO-2
2011 – CZ-118, PL-12, D-19, SLO-2, Estonsko-3, Japonsko-1, Brazilie-1
2012 – CZ-117, Bělorusko-2, Dánsko-2, Estonsko-1, IRL-2, It-3, D-3, Pl-5, Rusko-1, SLO-4
2013 – CZ-103, D-9, SLO-7, PL-6, Estonsko-3, Bělorusko-2, IRL-2, Rusko-2, Španělsko-2, It-1

V tomto období se hodně projevilo i to, že jsme se hodně věnovali irskému set dancingu a zařadili jsme ho mezi nabízené lekce. Klientela těchto lekcí pocházela zejména z The Prague Irish Set Dancers a občas se objevil i někdo ze zahraničí (například z Dánska).
V průběhu dalšího období se do Prahy vrátila z Irska Tereza a založila si vlastní taneční školu a navíc učila v Německu a posléze začala učit i ve Finsku. Členům její školy nebyla účast na lekcích BSS nejen zakazována, ale naopak doporučována. A tak se objevují ve větším množství tanečnice z Německa a tu a tam i někdo z Finska. Začali se objevovat i tanečnice z bývalých sovětských republik s tím, že jsme do některých zemí museli psát pozvání. A v posledních několika letech se objevují i zástupci taneční komunity ze Srbska

2014 – CZ-115, PL-6, SLO-6, D-10, Bělorusko – 3, Španělsko-2, Estonsko-1, It-1
2015 – CZ-83, SLO-7, D-9, PL-3, Bělorusko-2, Španělsko-1, Estonsko-1, Rusko-1, Severní Irsko-1
2016 – CZ-100, SLO-8, D-8, PL-2, Bělorusko-1, Španělsko-1, Estonsko-2, Rusko-2, Dánsko-2, Finsko-2, Srbsko-2
2017 – CZ-77, SLO-8, D-10, Bělorusko-1, Estonsko-4, Dánsko-2, Finsko-1, Srbsko-2, Švýcarsko-1
2018 – CZ-65, SLO-3, D-10, Estonsko-4, Srbsko-5, GB-1
2019 – CZ-84, SLO-4, D-8, Estonsko-2, Srbsko-6, Lotyšsko-1, PL-4, Rusko-2, Irsko-1, Qatar-1, Švédsko-1

Pokud bych se pokusil o sumarizaci, tak lze konstatovat, že za devatenáct let prošli letní školou zájemci z 22 zemí světa. A to nám dává právo tvrdit, že naše letní škola je mezinárodní.

 

 

Václav Bernard

Další články z rubriky Aktuality

14.–20. 8. 2021

Kam za Irskem v ČR?

9.červnaShannon (Hudba)
Praha, Balbínka od 20:00
18.červnaDálach (Hudba)
Brno, Stará Pekárna od 20:00
24.červnaSvatý Patrik v červnu (všechno)
Praha, Kampus Hybernská od 19:00
Ve středu 24. 6. 2020 proběhne od 19:00 v Kampusu Hybernská čtení irské literatury 18.-21. století v českých překladech. Vystoupí členové a absolventi Kabinetu irských studií (Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK), kteří přečtou ukázky ze svých překladů z angličtiny či irštiny. Večer bude provázet kapela Conamara Chaos. Číst budou Ondřej Pilný, Daniela Theinová, Radvan Markus a Martin Světlík.Všichni srdečně zváni!
11.červenceKeltský kruh – festival (Hudba)
Budyně nad Ohří, Hrad od 13:00
28.srpnaSkotské hry (Hudba, tanec, )
Sychrov od 19:00
Skotské hry pokračují 29.08.2020

Objednávky tanečních bot a doplňků

Objednávky tanečních bot a doplňků